Ευρωπαϊκή Ένωση

Χώρες

Χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν πάντα τόσο μεγάλη όσο είναι σήμερα. Όταν ξεκίνησε η οικονομική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών το 1951, οι μόνες χώρες που συμμετείχαν ήταν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες.

Με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερες χώρες αποφάσισαν να προσχωρήσουν. Η Ένωση έχει αυτή τη στιγμή 27 κράτη μέλη. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ

Κατ΄ αλφαβητική σειρά
Κατά ημερομηνία προσχώρησης
Ημερομηνία προσχώρησης Χώρες

1/1/1958

Βέλγιο
  Γαλλία
  Γερμανία
  Ιταλία
  Κάτω Χώρες
  Λουξεμβούργο
1/1/1973 Δανία
  Ηνωμένο Βασίλειο (αποχώρησε στις 31 Ιανουαρίου 2020)
  Ιρλανδία

1/1/1981

Ελλάδα
1/1/1986 Ισπανία
  Πορτογαλία
1/1/1995 Αυστρία
  Σουηδία
  Φινλανδία
1/5/2004 Εσθονία
  Κύπρος
  Λετονία
  Λιθουανία
  Μάλτα
  Ουγγαρία
  Πολωνία
  Σλοβακία
  Σλοβενία
  Τσεχία
1/1/2007 Βουλγαρία
  Ρουμανία
1/7/2013 Κροατία

Όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ με λίγα λόγια

Χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ

Το ευρώ (€) είναι το επίσημο νόμισμα των 19 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ. Οι χώρες αυτές αποτελούν την Ευρωζώνη.

Ποιες χώρες χρησιμοποιούν το ευρώ;

Μέλη του χώρου χωρίς σύνορα Σένγκεν

Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ. Είναι ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο οι πολίτες της ΕΕ, πολλοί υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρηματίες και τουρίστες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς να υποβάλλονται σε συνοριακούς ελέγχους. Από το 1985, έχει διευρυνθεί σταδιακά και καλύπτει σήμερα σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ορισμένες συνδεδεμένες τρίτες χώρες.

Ενώ οι χώρες του χώρου Σένγκεν έχουν καταργήσει τα εσωτερικά τους σύνορα, έχουν παράλληλα θεσπίσει αυστηρότερους ελέγχους στα κοινά εξωτερικά τους σύνορα με βάση τους κανόνες του Σένγκεν, με στόχο την ασφάλεια των ατόμων που ζουν ή ταξιδεύουν εντός του χώρου Σένγκεν.

Κατάλογος των χωρών του χώρου Σένγκεν

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Δανία
 • Ελβετία
 • Ελλάδα
 • Εσθονία
 • Ισπανία
 • Ισλανδία
 • Ιταλία
 • Κάτω Χώρες
 • Λετονία
 • Λιχτενστάιν
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Νορβηγία
 • Ουγγαρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Σουηδία
 • Τσεχία
 • Φινλανδία

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χώρο Σένγκεν

Προσχώρηση στην ΕΕ

Η προσχώρηση μιας χώρας στην ΕΕ είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Από τη στιγμή που μια αιτούσα χώρα πληροί τους όρους προσχώρησης, οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σε όλους τους τομείς.

Κάθε χώρα που πληροί τους όρους προσχώρησης μπορεί να υποβάλει αίτηση. Οι όροι αυτοί είναι γνωστοί ως «κριτήρια της Κοπεγχάγης» και περιλαμβάνουν την οικονομία της ελεύθερης αγοράς, το σταθερό δημοκρατικό πολίτευμα και το κράτος δικαίου, καθώς και την αποδοχή του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ.

Κάθε χώρα που επιθυμεί να προσχωρήσει στην ΕΕ υποβάλλει σχετική αίτηση στο Συμβούλιο, το οποίο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η αιτούσα χώρα πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Εάν η γνώμη της Επιτροπής είναι θετική, το Συμβούλιο πρέπει να εκδώσει εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Με την έκδοση της εντολής αυτής, ξεκινούν επίσημα οι διαπραγματεύσεις ανά θεματικό τομέα.

Λόγω του τεράστιου αριθμού των κανόνων και κανονισμών της ΕΕ που κάθε υποψήφια χώρα πρέπει να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο, χρειάζεται χρόνος για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Οι υποψήφιες χώρες λαμβάνουν οικονομική, διοικητική και τεχνική στήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της προενταξιακής περιόδου.

Υποψήφιες χώρες

Οι χώρες αυτές βρίσκονται ήδη στο στάδιο της «μεταφοράς» (ή αλλιώς της ενσωμάτωσης) της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο:

Δυνάμει υποψήφιες χώρες

Οι δυνάμει υποψήφιες χώρες δεν πληρούν ακόμη τους όρους προσχώρησης στην ΕΕ:

 • Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 • Κοσσυφοπέδιο*
  * Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Περισσότερα για τη διεύρυνση

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Χάρτης

Back to top