Den Europæiske Union

Lande

Lande

EU har ikke altid været så stort som i dag. Da det europæiske samarbejde begyndte i 1951, var det kun Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Holland, der deltog.

Med tiden besluttede flere og flere lande sig for at komme med. I dag er der 27 lande i EU. Den 31. januar 2020 trådte Storbritannien ud af den Europæiske Union.

EU’s 27 medlemslande

I alfabetisk orden
 
 

 

Efter optagelsesår
Optagelsesår: Lande

01/01/1958

Belgien
  Frankrig
  Italien
  Luxembourg
  Nederlandene
  Tyskland
01/01/1973 Danmark
  Storbritannien (forlod EU den 31. december 2020)
  Irland

01/01/1981

Grækenland
01/01/1986 Portugal
  Spanien
01/01/1995 Finland
  Sverige
  Østrig
01/05/2004 Cypern
  Estland
  Letland
  Litauen
  Μalta
  Polen
  Slovakiet
  Slovenien
  Tjekkiet
  Ungarn
01/01/2007 Bulgarien
  Rumænien
01/07/2013 Kroatien

Kort om alle EU-medlemslandene

Lande, der bruger euroen

Euroen (EUR) er den officielle valuta i 19 af de 27 medlemslande. Disse lande kaldes tilsammen euroområdet.

Hvilke lande bruger euroen?

Medlemmer af Schengenområdet uden indre grænser

Schengenområdet er et af de vigtigste resultater, EU har opnået. Det er et område uden indre grænser, hvor EU-borgerne, en lang række mennesker fra ikke-EU-lande, forretningsfolk og turister frit kan bevæge sig, uden at blive udsat for grænsekontrol. Siden 1985 er området vokset gradvist og omfatter i dag næsten alle EU-landene og enkelte associerede tredjelande.

Schengenlandene har opgivet deres indre grænser, men har til gengæld med Schengenreglerne strammet kontrollen ved de fælles ydre grænser for at gøre det sikkert at bo og arbejde i Schengenområdet.

Liste over lande i Schengenområdet

 • Belgien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Island
 • Italien
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Μalta
 • Norge
 • Nederlandene
 • Polen
 • Portugal
 • Schweiz
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Mere om Schengenområdet

Optagelse i EU

For at blive medlem af EU skal man igennem en omfattende procedure, og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Når et ansøgerland opfylder betingelserne for medlemskab, skal det gennemføre EU's regler på alle områder.

Ethvert land, der opfylder betingelserne for medlemskab, kan ansøge. Disse betingelser er kendt som "Københavnskriterierne" og omfatter overholdelse af principperne om fri markedsøkonomi, stabilt demokrati og retsstat samt indførelse af alle EU's regler, herunder på længere sigt også euroen.

Et land, der ønsker at blive optaget i EU, skal indgive en ansøgning om medlemskab til Rådet, som så beder Kommissionen vurdere, om ansøgeren er i stand til at opfylde Københavnskriterierne. Hvis Kommissionens udtalelse er positiv, skal Rådet blive enigt om et forhandlingsmandat. Derefter indledes forhandlingerne formelt emne for emne.

På grund af den meget store mængde af EU-regler, hvert ansøgerland skal indføre i sin nationale lovgivning, tager det lang tid at gennemføre forhandlingerne. Ansøgerne modtager finansiel, administrativ og teknisk bistand i løbet af denne førtiltrædelsesperiode.

Kandidatlande

Kandidatlandene er i gang med at indføre EU's regler i deres nationale lovgivning:

Potentielle kandidatlande

De potentielle kandidatlande opfylder endnu ikke betingelserne for medlemskab af EU.

 • Bosnien-Hercegovina
 • Kosovo*
  * Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/99 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Mere om udvidelsen af EU

Andre europæiske lande

Kort

Back to top