European Union website, the official EU website

Lande


EU’s medlemslande (optagelsesår)

EU har 28 medlemslande:

På vej til EU-medlemskab

Kandidatlande

Potentielle kandidatlande

  • Kosovo *
    * Denne betegnelse er med forbehold for holdningerne til retsstilling og er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring

Optagelse i EU

For at blive medlem af EU skal man igennem en kompliceret procedure, og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Når et ansøgerland opfylder betingelserne for medlemskab, skal det gennemføre EU's regler på alle områder.

 

Kort