Evropská unie

Jednotlivé země

Jednotlivé země

Společenství států, které stály na začátku integrace, bylo podstatně menší než současná Evropská unie. Hospodářskou spolupráci v roce 1951 zahájila Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.

Postupně se připojily další evropské země. Unii v současnosti tvoří 27 členských států. Spojené království vystoupilo z Evropské unie 31. ledna 2020.

27 členských států EU

Podle abecedy
 
 

 

Podle roku přistoupení
Rok přistoupení Státy

1. ledna 1958

Belgie
  Francie
  Itálie
  Lucembursko
  Německo
  Nizozemsko
1. ledna 1973 Dánsko
  Irsko
  Spojené království (vystoupilo z EU 31. ledna 2020)

1. ledna 1981

Řecko
1. ledna 1986 Portugalsko
  Španělsko
1. ledna 1995 Finsko
  Rakousko
  Švédsko
1. května 2004 Česko
  Estonsko
  Kypr
  Litva
  Lotyšsko
  Maďarsko
  Malta
  Polsko
  Slovensko
  Slovinsko
1. ledna 2007 Bulharsko
  Rumunsko
1. července 2013 Chorvatsko

Všechny členské státy EU ve zkratce

Státy EU, které používají euro

Euro (€) je oficiální měnou v 19 z 27 členských států EU. Tyto země jsou společně označovány jako eurozóna.

Které státy euro používají?

Členové schengenského prostoru bez vnitřních hranic

Schengenský prostor je jedním z největších úspěchů Evropské unie. V tomto prostoru bez vnitřních hranic se mohou občané zemí EU i států mimo EU, podnikatelé a turisté volně pohybovat, aniž by je někdo na hranicích jednotlivých států kontroloval. Od roku 1985 se tento prostor postupně rozšiřuje a dnes zahrnuje téměř všechny státy EU a několik přidružených nečlenských zemí.

Spolu s odstraněním vnitřních hranic tyto státy na základě schengenských pravidel zpřísnily kontroly na svých společných vnějších hranicích, aby zajistily bezpečnost všech, kdo v tomto prostoru žijí nebo se v něm pohybují.

Seznam zemí v schengenském prostoru

 • Belgie
 • Česko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Island
 • Itálie
 • Lichtenštejnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko

Více informací o schengenském prostoru

Nové členské státy EU

Příprava na vstup do Unie je složitý proces, který většinou trvá několik let. Jakmile kandidátská země splňuje podmínky členství, musí do svého právního systému provést předpisy EU ve všech oblastech politiky.

Žádost o vstup do Unie může podat kterákoli země, která splňuje podmínky členství. Tato tzv. „kodaňská kritéria“ zahrnují tržní ekonomiku, stabilní demokratický systém, právní stát a přijetí veškerých právních předpisů EU, včetně výhledového přijetí eura.

Země, která chce do Unie vstoupit, podá žádost o členství Evropské radě. Ta požádá Evropskou komisi, aby zhodnotila připravenost této země ke splnění kodaňských kritérií. Pokud je stanovisko Komise kladné, dohodne se Rada na mandátu k vyjednávání. Během přístupových rozhovorů se postupně projednávají jednotlivé oblasti.

To trvá většinou poměrně dlouho, protože každá kandidátská země musí do svého práva provést ohromné množství pravidel a předpisů EU. Během tohoto předvstupního období se kandidátské zemi poskytuje finanční, administrativní a technická pomoc.

Kandidátské země

Tyto země jsou ve fázi, kdy transponují (nebo integrují) právní předpisy Unie do svých právních řádů:

Potenciální kandidátské země

Potenciální kandidátské země teprve pracují na splnění požadavků na členství v EU.

 • Bosna a Hercegovina
 • Kosovo*
  * Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Více informací o rozšíření

Ostatní evropské země

Mapa

Back to top