Европейски съюз

Държави

Държави

ЕС не винаги е бил толкова голям, колкото днес. Когато европейските страни започват да си сътрудничат икономически през 1951 г., участват само Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия.

С времето все повече и повече страни решават да се присъединят. В момента в Съюза членуват 27 държави. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

27-те държави от Европейския съюз

По азбучен ред
 
По година на присъединяване
Година на присъединяване Държави
1.1.1958 г. Белгия
  Германия
  Италия
  Люксембург
  Нидерландия
 

Франция

1.1.1973 г. Дания
  Ирландия
  Обединено кралство (напуснало ЕС на 31 януари 2020 г.)

1.1.1981 г.

Гърция
1.1.1986 г. Испания
  Португалия
1.1.1995 г. Австрия
  Финландия
  Швеция
1.5.2004 г. Естония
  Кипър
  Латвия
  Литва
  Малта
  Полша
  Словакия
  Словения
  Унгария
  Чехия
1.1.2007 г. България
  Румъния
1.7.2013 г. Хърватия

 

Накратко за страните от ЕС

Страни, използващи еврото

Еврото (€) е официална валута на 19 от 27-те страни от ЕС. Тези страни образуват т. нар. еврозона.

Кои страни използват еврото?

Членове на Шенгенското пространство без граници

Шенгенското пространство е едно от най-големите постижения на ЕС. Това е пространство без вътрешни граници, в което граждани (много от които не са граждани на ЕС), бизнесмени и туристи могат да се движат свободно, без да бъдат подлагани на гранични проверки. От 1985 г. насам това пространство постепенно се разширява и днес обхваща почти всички държави от ЕС и няколко асоциирани държави извън ЕС.

Премахвайки вътрешните си граници, държавите от Шенгенското пространство в същото време са затегнали контрола по общите си външни граници на базата на шенгенските правила за гарантиране на сигурността на живеещите или пътуващите в Шенгенското пространство.

Списък на държавите в Шенгенското пространство

 • Австрия
 • Белгия
 • Германия
 • Гърция
 • Дания
 • Естония
 • Испания
 • Исландия
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Лихтенщайн
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Норвегия
 • Полша
 • Португалия
 • Словакия
 • Словения
 • Унгария
 • Финландия
 • Франция
 • Чехия
 • Швейцария
 • Швеция

Повече за Шенгенското пространство

Присъединяване към ЕС

Присъединяването към ЕС е сложна и продължителна процедура. След като една страна кандидатка отговори на условията за членство, тя трябва да приложи правилата и разпоредбите на Съюза във всички области.

Всяка страна, която отговаря на условията за членство, може да кандидатства. Тези условия са известни като „критерии от Копенхаген“ и включват пазарна икономика, стабилна демокрация и върховенство на закона и приемане на цялото законодателство на ЕС, включително и на еврото.

Страна, която желае да се присъедини към ЕС, подава молба за членство до Съвета, който изисква от Комисията да оцени нейната способност да отговори на критериите от Копенхаген. Ако мнението на Комисията е положително, Съветът трябва да постигне съгласие за мандат за преговори. Тогава официално започват преговорите по отделните глави.

Поради много големия брой правила и разпоредби на ЕС, които всяка страна кандидатка трябва да приеме като национално право, завършването на преговорите изисква време. Страните кандидатки са подкрепяни финансово, административно и технически по време на този предприсъединителен период.

Държави кандидатки

Тези държави са в процес на транспониране (или включване) на законодателството на ЕС в националното си законодателство.

Потенциални кандидати за членство

Страните потенциални кандидати за членство все още не са изпълнили изискванията за членство в ЕС:

 • Босна и Херцеговина
 • Косово*
  * Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Повече за разширяването

Други европейски страни

Карта

Back to top