European Union website, the official EU website

Vägen till EU-medlemskap

Vägen till EU-medlemskap

EU kommer att fortsätta att växa eftersom ännu fler länder vill gå med. De här länderna kan delas in i kandidatländer och potentiella kandidater. Kandidatländerna håller redan på att införa EU-lagstiftningen i sin nationella lagstiftning, medan de potentiella kandidaterna ännu inte uppfyller villkoren för EU-medlemskap.