European Union website, the official EU website

Na poti k članstvu v EU

Na poti k članstvu v EU

EU se bo širila še naprej, saj je držav, ki se zanimajo za članstvo vedno več. Razdelimo jih lahko v dve skupini: države kandidatke in morebitne države kandidatke. V prvi skupini so države, ki že prenašajo (ali uveljavljajo) zakonodajo EU v svojo nacionalno zakonodajo, v drugi pa države, ki pogojev za članstvo v EU še ne izpolnjujejo.