European Union website, the official EU website

Na drodze do członkostwa w UE

Na drodze do członkostwa w UE

UE będzie się nadal powiększać, ponieważ coraz więcej krajów wyraża zainteresowanie członkostwem. Można je podzielić na kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące. Pierwsze z nich uruchomiły proces „transpozycji” (przenoszenia) prawodawstwa UE do prawa krajowego, natomiast potencjalne kraje kandydujące nie spełniają jeszcze wymogów członkostwa w UE.