European Union website, the official EU website

Fit-triq lejn is-sħubija mal-UE

Fit-triq lejn is-sħubija mal-UE

L-UE se tkompli tikber b'għadd dejjem jiżdied ta' pajjiżi li qed jesprimu interess fis-sħubija. Dawn il-pajjiżi jistgħu jinqasmu f'pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali. Dawn tal-ewwel jinsabu fil-proċess li "jittrasponu" (jew jintegraw) il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-liġi nazzjonali tagħhom, filwaqt li l-pajjiżi kandidati potenzjali għadhom ma jissodisfawx ir-rekwiżi għas-sħubija mal-UE.