European Union website, the official EU website

Ceļā uz dalību ES

Ceļā uz dalību ES

ES paplašināšanās turpināsies, jo vairākas valstis ir paudušas vēlēšanos tajā iestāties. Šīs valstis var iedalīt divās kategorijās: kandidātvalstis un iespējamās kandidātvalstis. Kandidātvalstis ir jau sākušas ES tiesību aktu transponēšanu (jeb iestrādāšanu) savos likumos, savukārt potenciālās kandidātvalstis vēl neatbilst kritērijiem, kas noteikti dalībai ES.