European Union website, the official EU website

Na putu prema članstvu u EU-u

Na putu prema članstvu u EU-u

EU će nastaviti s rastom, s obzirom da se povećava broj zemalja koje su izrazile svoj interes za članstvo. Te zemlje mogu se podijeliti na države kandidatkinje i države koje su potencijalne kandidatkinje. Prve su u postupku primjene (ili integriranja) zakonodavstva EU-a u nacionalne zakone, dok države potencijalne kandidatkinje još uvijek ne ispunjavaju zahtjeve za članstvo u EU-u.