European Union website, the official EU website

I dtreo ballraíochta san AE

I dtreo ballraíochta san AE

Leanfaidh an AE air ag méadú de réir mar a chuireann tíortha eile in iúl gur mhaith leo bheith ina mbaill. D’fhéadfaí na tíortha seo a roinnt idir thíortha is iarrthóirí agus tíortha is iarrthóirí féideartha. Tá an chéad dream 'ag trasuí’ (nó ag comhtháthú) reachtaíocht an AE ina ndlí náisiúnta, ach ní chomhlíonann na tíortha is iarrthóirí féideartha na riachtanais do bhallraíocht san AE go fóill.