European Union website, the official EU website

Teel ELi liikmeks saamiseni

Teel ELi liikmeks saamiseni

EL jätkab kasvamist, sest üha rohkem riike avaldab soovi saada selle liikmeks. Kõnealused riigid on võimalik jaotada kandidaatriikideks ja potentsiaalseteks kandidaatriikideks. Esimeste puhul on käimas ELi õigusaktide ülevõtmine ehk integreerimine siseriiklikku õigusse, samas kui potentsiaalsed kandidaatriigid ei vasta veel ELi liikmesuse saamiseks vajalikele nõudmistele.