European Union website, the official EU website

På vej til EU-medlemskab

På vej til EU-medlemskab

EU vil forsat vokse, fordi et stigende antal lande udtrykker ønske om at blive medlem. Disse lande kan deles op i kandidatlande og potentielle kandidatlande. Kandidatlandene er i gang med at indføre EU's regler i deres nationale lovgivning, mens de potentielle kandidatlande endnu ikke opfylder betingelserne for medlemskab af EU.