European Union website, the official EU website

Cesta ke členství v EU

Cesta ke členství v EU

Unie se v budoucnu bude zřejmě dále rozšiřovat, protože o členství v ní projevila zájem řada zemí. Mají buď status kandidátské země, a nebo potenciální kandidátské země. Kandidátské země již započaly proces transpozice neboli začleňování právních předpisů EU do svých právních systémů. Potenciální kandidátské země teprve pracují na tom, aby splnily podmínky členství v EU.