Euroopa Liit

Kõigi ELi liikmesriikide lühikirjeldus

Kõigi ELi liikmesriikide lühikirjeldus

Brexiti: Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Lisateave Brexiti kohta

Austria

Austria lipp

Belgia

Belgia lipp

Bulgaaria

Bulgaaria lipp

Eesti

Eesti lipp

Hispaania

Hispaania lipp

Horvaatia

Horvaatia lipp

Iirimaa

Iirimaa lipp

Itaalia

Itaalia lipp

Kreeka

Kreeka lipp

Küpros

Küprose lipp

Leedu

Leedu lipp

Luksemburg

Luksemburgi lipp

Läti

Läti lipp

Madalmaad

Madalmaade lipp

Malta

Malta lipp

Poola

Poola lipp

Portugal

Portugali lipp

Prantsusmaa

Prantsusmaa lipp

Rootsi

Rootsi lipp

Rumeenia

Rumeenia lipp

 • Pealinn: Bukarest
 • ELi ametlik(ud) keel(ed): rumeenia
 • ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 2007
 • Rahaühik: Rumeenia leu (RON). Rumeenia võtab euro kasutusele siis, kui on täitnud selleks vajalikud tingimused.
 • Schengen: Rumeenia valmistub praegu ühinemiseks Schengeni alaga.
 • Arvandmed: pindalarahvaarvSKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)
 • Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: Järgmine link suunab välise veebisaidi juurde Rumeenia on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik 1. jaanuarist kuni 30. juunini 2019.

Saksamaa

Saksamaa lipp

Slovakkia

Slovakkia lipp

Sloveenia

Sloveenia lipp

Soome

Soome lipp

Taani

Taani lipp

Tšehhi

Tšehhi Vabariigi lipp

Ungari

Ungari lipp

Ühendkuningriik

Ühendkuningriigi lipp

 • Pealinn: London
 • ELi ametlik(ud) keel(ed): inglise keel
 • ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 1973
 • Rahaühik: naelsterling (GBP). Ühendkuningriik on euro suhtes kasutanud loobumisklauslit ega pea seega eurot kasutusele võtma.
 • Schengen: Ühendkuningriik on Schengeni ala suhtes kasutanud loobumisklauslit.
 • Arvandmed: pindalarahvaarvSKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Lisateave ELi liikmesriikide ja muude Euroopa riikide kohta

Back to top