Ευρωπαϊκή Ένωση

Όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ με λίγα λόγια

Όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ με λίγα λόγια

Brexit: επί του παρόντος το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της ΕΕ με όλα τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυστρία

Σημαία της Αυστρίας

Βέλγιο

Σημαία του Βελγίου

Βουλγαρία

Σημαία της Βουλγαρίας

Γαλλία

Σημαία της Γαλλίας

Γερμανία

Σημαία της Γερμανίας

Δανία

Σημαία της Δανίας

Ελλάδα

Σημαία της Ελλάδας

Εσθονία

Σημαία της Εσθονίας

Ηνωμένο Βασίλειο

Σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου

Ιρλανδία

Σημαία της Ιρλανδίας

Ισπανία

Σημαία της Ισπανίας

Ιταλία

Σημαία της Ιταλίας

Κάτω Χώρες

Σημαία των Κάτω Χωρών

Κροατία

Σημαία της Κροατίας

Κύπρος

Σημαία της Κύπρου

Λετονία

Σημαία της Λετονίας

Λιθουανία

Σημαία της Λιθουανίας

Λουξεμβούργο

Σημαία του Λουξεμβούργου

Μάλτα

Σημαία της Μάλτας

Ουγγαρία

Σημαία της Ουγγαρίας

Πολωνία

Σημαία της Πολωνίας

Πορτογαλία

Σημαία της Πορτογαλίας

Ρουμανία

Σημαία της Ρουμανίας

  • Πρωτεύουσα: Βουκουρέστι
  • Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: ρουμανικά
  • Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 2007
  • Νόμισμα: ρουμανικό λέου (RON). Η Ρουμανία έχει δεσμευθεί να υιοθετήσει το ευρώ όταν θα πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις.
  • Σένγκεν: η Ρουμανία βρίσκεται σήμερα στη διαδικασία προσχώρησης στον χώρο Σένγκεν.
  • Αριθμητικά στοιχεία: έκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε ΜΑΔ
  • Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ: Ο παρακάτω σύνδεσμος σας μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοποH Ρουμανία αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2019.

Σλοβακία

Σημαία της Σλοβακίας

Σλοβενία

Σημαία της Σλοβενίας

Σουηδία

Σημαία της Σουηδίας

Τσεχία

Σημαία της Τσεχικής Δημοκρατίας

Φινλανδία

Σημαία της Φινλανδίας

Περισσότερα για τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Back to top