Europeiska Unionen

Storbritannien

Storbritannien

Översikt

Storbritanniens flagga

Brexit

Den 23 juni 2016 röstade de brittiska medborgarna ja till att lämna EU. Den 29 mars 2017 meddelade Storbritannien formellt Europeiska rådet sin avsikt att lämna EU genom att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget.

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla. Läs hela uttalandet

Mer information:

Statsskick

Storbritannien (Förenade kungariket) är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – drottningen. Storbritannien består av fyra länder: England, Skottland, Wales och Nordirland. Skottland, Wales och Nordirland har självförvaltning med varierande befogenheter. Storbritannien har också olika kopplingar till tre områden under den brittiska kronan: Isle of Man, Guernsey och Jersey. De här områdena tillhör inte Storbritannien, men den brittiska regeringen har ansvar för det militära försvaret och utrikespolitiken. Landet har dessutom 14 utomeuropeiska territorier som formellt varken ingår i Storbritannien eller EU (utom Gibraltar).

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2016 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (18,6 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,2 %) och industri (13,0 %).

Handeln inom EU står för 47 % av Storbritanniens export (Tyskland 11 % och Frankrike, Nederländerna och Irland 6 % var), medan 15 % går till USA och 5 % till Schweiz.

Av importen kommer 51 % från EU-länderna (Tyskland 14 %, Nederländerna 7 % och Frankrike 5 %), medan 9 % kommer från USA och 9 % från Kina.

Storbritannien i EU

Europaparlamentet

Storbritannien har 73 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Storbritannien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Storbritanniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Storbritanniens ordförandeskap:

Januari–juni 1977 | Juli–december 1981 | Juli–december 1992 | Januari–juni 1998 | Juli–december 2005

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Storbritanniens ledamot i EU-kommissionen är Julian King, som ansvarar för säkerhetsunionen.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Storbritannien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Storbritannien har 24 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Storbritannien har 18 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Storbritannien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Storbritanniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Storbritannien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Storbritannien och EU-budgeten 2017:

  • EU-bidrag till Storbritannien: 6,326 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,28 %
  • Storbritanniens EU-avgift: 10,575 miljarder euro
  • EU-avgiften i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,46 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Storbritannien

Storbritanniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Storbritannien

Back to top