European Union website, the official EU website

Storbritannien

Översikt: 

Storbritannien, eller egentligen Förenade kungariket, består av England, Wales, Skottland och Nordirland. Landskapet är varierat med klippkust, högland och lågland och hundratals öar utanför Skottland.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (18,6 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,4 %) och industri (13,3 %).

Storbritannien exporterar främst till USA, Tyskland och Schweiz och importerar mest från Tyskland, Kina och USA.

Huvudstad: 

London

Yta: 

248 528 km²

Folkmängd: 

64 875 165 (2015)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

12,8 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

2,569 biljoner EUR (2015)

Officiella EU-språk: 

Engelska

Statsskick: 

Parlamentarisk konstitutionell monarki

EU-medlem sedan: 

1 januari 1973

Antal platser i Europaparlamentet: 

73

Valuta: 

Brittiskt pund (GBP)

Schengenland?: 

Nej, Storbritannien är inte med i Schengenområdet

Ordförandeland i EU: 

Storbritannien har hållit i det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd fem gånger mellan 1977 och 2005.

Brexit

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla – läs hela uttalandet

Läs mer:

Storbritannien i EU

Europaparlamentet

Storbritannien har 73 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Storbritannien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Storbritanniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Storbritanniens ordförandeskap:

Jan–juni 1977 | juli–dec 1981 | juli–dec 1992 | jan–juni 1998 | juli–dec 2005 | juli–dec 2017

Läs mer om EU:s nuvarande ordförandeland

EU-kommissionen

Storbritanniens ledamot i EU-kommissionen är Julian King, som ansvarar för säkerhetsunionen.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Storbritannien

Ekonomiska och sociala kommittén

Storbritannien har 24 ledamöteri Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Regionkommittén

Storbritannien har 18 ledamöteri Regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Storbritannien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Storbritanniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Storbritannien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Storbritannien och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Storbritannien: 7,458 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,30 %
  • Storbritanniens EU-avgift: 18,209 miljarder EUR
  • Storbritanniens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,72 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Storbritannien

Storbritanniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Storbritannien.

Praktisk information