Evropska unija

Združeno kraljestvo

Pregled

Britanska zastava

Izstop Združenega kraljestva iz EU

Državljani Združenega kraljestva so 23. junija 2016 na referendumu glasovali za izstop iz Evropske unije. Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 uradno obvestilo Evropski svet, da namerava izstopiti iz EU po postopku iz člena 50 Lizbonske pogodbe.

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem. Celotna izjava

Več informacij:

Politični sistem

Združeno kraljestvo je parlamentarna demokracija in ustavna monarhija s predsednikom vlade in monarhom na čelu države. Združeno kraljestvo sestavljajo štiri države: Anglija, Wales, Škotska in Severna Irska. Zadnje tri imajo decentralizirane uprave z različnimi pooblastili. Združeno kraljestvo ima tudi različno stopnjo povezav s tremi samostojnimi ozemlji pod suverenostjo Združenega kraljestva – otoki Man, Guernsey in Jersey. Ti niso del Združenega kraljestva, vendar je britanska vlada odgovorna za njihovo obrambo in mednarodno zastopanje. Država ima tudi 14 čezmorskih ozemelj, ki uradno niso del Združenega kraljestva (razen Gibraltarja) ali EU.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Združenega kraljestva leta 2016 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (18,6 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (18,2 %) ter industrija (13 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 47 % celotnega izvoza Združenega kraljestva (Nemčija 11 %, Francija ter Nizozemska in Irska vsaka 6 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 15 % in v Švico 5 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 51 % (Nemčija 14 %, Nizozemska 7 %, Francija 5 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Združenih držav in Kitajske skupaj 9 %.

Združeno kraljestvo v EU

Evropski parlament

Iz Združenega kraljestva prihaja 73 poslancev Evropskega parlamenta: več o teh poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Združenem kraljestvu

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki vlade Združenega kraljestva.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Obdobja predsedovanj Združenega kraljestva:

jan–jun 1977 | jul–dec 1981 | jul–dec 1992 | jan–jun 1998 | jul–dec 2005

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Združenega kraljestva je Julian King, ki je pristojen za varnostno unijo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Združenem kraljestvu

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Združeno kraljestvo ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 24 predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Združeno kraljestvo ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 18 predstavnikov. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Združenega kraljestva z institucijami EU potekajo prek njegovega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga britanskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se britanski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Združeno kraljestvo prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Združeno kraljestvo–EU za leto 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Združeno kraljestvo: 6,326 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % bruto nacionalnega dohodka (BND) Združenega kraljestva: 0,28 %
  • Skupaj prispevek Združenega kraljestva v proračun EU: 10,575 milijarde evrov
  • Prispevek Združenega kraljestva v proračun EU v % BND: 0,46 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Združenem kraljestvu, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Združeno kraljestvo, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Združenemu kraljestvu prinesla sredstva EU.

Back to top