Evropska unija

Združeno kraljestvo

Pregled

Glavno mesto: 

London

Površina: 

248 528 km²

Prebivalstvo: 

65 382 556 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

12,8 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

2,367 bilijona EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

angleščina

Politična ureditev: 

parlamentarna ustavna monarhija

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

73

Valuta: 

funt šterling (GBP)

Schengen area member: 

Ne, Združeno kraljestvo ni član schengenskega območja.

Država članica EU od: 

1. januarja 1973

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Obdobja predsedovanj Združenega kraljestva

Združeno kraljestvo sestavljajo Anglija, Wales, Škotska (skupaj tvorijo Veliko Britanijo) ter Severna Irska. Geografsko je Združeno kraljestvo zelo razgibano, v njem najdemo obalne pečine, višavja in nižine, ob zahodni in severni obali Škotske pa na stotine otokov.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Združenega kraljestva leta 2015 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (18,6 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (18,4 %) ter industrija (13,3 %).

Glavni izvozni partnerji Združenega kraljestva so ZDA, Nemčija in Švica, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Kitajska in ZDA.

Brexitu

Državljani Združenega kraljestva so 23. junija 2016 na referendumu glasovali za izstop iz Evropske unije. Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 uradno obvestilo Evropski svet, da namerava izstopiti iz EU po postopku iz člena 50 Lizbonske pogodbe. Združeno kraljestvo se je odločilo, da bo izstopilo iz EU 29. marca 2019 ob polnoči (po bruseljskem času).

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem – Celotno besedilo izjave

Več informacij:

Združeno kraljestvo v EU

Evropski parlament

Iz Združenega kraljestva prihaja 73 poslancev Evropskega parlamenta: več o teh poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Združenem kraljestvu

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki vlade Združenega kraljestva.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Obdobja predsedovanj Združenega kraljestva:

jan–jun 1977 | jul–dec 1981 | jul–dec 1992 | jan–jun 1998 | jul–dec 2005

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Združenega kraljestva je Julian King, ki je pristojen za varnostno unijo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Združenem kraljestvu

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Združeno kraljestvo ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 24 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Združeno kraljestvo ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 18 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Združenega kraljestva z institucijami EU potekajo prek njegovega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega britanskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se britanski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Združeno kraljestvo prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Združeno kraljestvo–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Združeno kraljestvo: 7,458 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % bruto nacionalnega dohodka (BND) Združenega kraljestva: 0,30 %
  • Skupaj prispevek Združenega kraljestva v proračun EU: 18,209 milijarde EUR
  • Prispevek Združenega kraljestva v proračun EU kot % BND: 0,72 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Združenem kraljestvu, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Združeno kraljestvo, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Združenemu kraljestvu prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top