European Union website, the official EU website

Regatul Unit

Prezentare generală: 

Regatul Unit include Anglia, Țara Galilor, Scoția (acestea formând Marea Britanie) și Irlanda de Nord. Relieful țării este variat, fiind format din stânci de-a lungul unor coaste, munți, câmpii și sute de insule în vestul și nordul Scoției.

În 2015, cele mai importante sectoare ale economiei Regatului Unit erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (18,6 %); administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (18,4 %) și industria (13,3 %).

Principalii parteneri de export ai Regatului Unit sunt SUA, Germania și Elveția, iar cei de import sunt Germania, China și SUA.

Capitala: 

Londra

Suprafața: 

248 528 km²

Populația: 

64 875 165 (2015)

Populația ca procent din totalul populației UE: 

12,8 % (2015)

Produsul intern brut (PIB): 

2,569 trilion EUR (2015)

Limba UE oficială: 

engleză

Sistem politic: 

monarhie constituțională parlamentară

Stat membru UE de la: 

1 ianuarie 1973

Locuri în Parlamentul European: 

73

Moneda: 

lira sterlină (GBP)

Stat membru al spațiului Schengen: 

nu - Regatul Unit nu este stat membru al spațiului Schengen.

Președinția Consiliului: 

între anii 1977 și 2005, Regatul Unit a deținut președinția rotativă de 5 ori.

Regatul Unit și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 73 de membri din Regatul Unit. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Regatul Unit

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului britanic participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit/va reveni Regatului Unit în perioadele:

ianuarie - iunie 1977 | iulie - decembrie 1981 | iulie - decembrie 1992 | ianuarie - iunie 1998 | iulie - decembrie 2005 | iulie - decembrie 2017

Detalii despre președinția actuală a Consiliului UE.

Comisia Europeană

Comisarul european nominalizat de Regatul Unit este Julian King. El are ca portofoliu uniunea securității.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei Europene în Regatul Unit

Comitetul Economic și Social European

Regatul Unit are 24 de reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul Regiunilor

Regatul Unit are 18 de reprezentanți în Comitetul Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Regatul Unit și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Regatului Unit - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Regatul Unit și UE (2015):

  • Cheltuielile UE în Regatul Unit: 7,458 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Regatul Unit, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 0,30 %
  • Contribuția Regatului Unit la bugetul UE: 18,209 miliarde EUR
  • Contribuția Regatului Unit la bugetul UE, ca procent din VNB: 0,72 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Regatul Unit

Sumele cu care contribuie Regatul Unit la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Regatul Unit.

Informații practice