Uniunea Europeană

Regatul Unit

Prezentare generală

Drapelul Regatului Unit

Brexit

În ziua de 23 iunie 2016, cetățenii Regatului Unit au decis ca statul lor să părăsească Uniunea Europeană (UE). La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat oficial Consiliului European intenția sa de a părăsi UE, prin declanșarea procedurii prevăzute la articolul 50 din Tratatul de la Lisabona.

Deocamdată, Regatul Unit rămâne membru deplin al UE, iar drepturile și obligațiile asociate rămân valabile în și pentru Regatul Unit. Declarația integrală

Informații suplimentare:

Sistem politic

Regatul Unit este o monarhie constituțională și democrație parlamentară cu un șef de guvern (primul ministru) și un șef de stat (regele). Regatul Unit include 4 țări: Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Ultimele 3 au administrații descentralizate, cu puteri diferite. Regatul Unit are în același timp diferite grade de conectare cu 3 dependențe ale Coroanei Britanice: Insula Man, Guernsey și Jersey. Acestea nu fac parte din Regatul Unit, însă guvernul britanic răspunde de apărarea lor și de reprezentarea pe plan internațional. Statul are și 14 teritorii de peste mări. Acestea nu fac oficial parte din Regatul Unit și, cu excepția Gibraltarului, nici din UE.

Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Regatului Unit erau: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (18,6 %); administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (18,2 %) și industria (13,0 %).

47 % din exporturile Regatului Unit se efectuează în UE (Germania 11 %, Franța, Țările de Jos și Irlanda câte 6 %). În afara UE, 15 % din exporturi se realizează către Statele Unite și 5 % către Elveția.

Importurile Regatului Unit provin în proporție de 51 % din celelalte state membre ale UE (Germania 14 %, Țările de Jos 7 % și Franța 5 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Statele Unite și China (câte 9 %).

Regatul Unit și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 73 de membri din Regatul Unit. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Regatul Unit

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului britanic participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE i-a revenit Regatului Unit în perioadele:

ianuarie - iunie 1977 | iulie - decembrie 1981 | iulie - decembrie 1992 | ianuarie - iunie 1998 | iulie - decembrie 2005 |

Președinția Consiliului UE

Următorul link deschide un site extern.Președinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Regatul Unit este Julian King. El are ca portofoliu uniunea securității.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Regatul Unit

Comitetul Economic și Social European

Regatul Unit are 24 de reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Regatul Unit are 18 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Regatul Unit și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Regatului Unit – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Regatul Unit și UE (2017):

  • Cheltuielile UE în Regatul Unit: 6,326 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Regatul Unit, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 0,28 %
  • Contribuția Regatului Unit la bugetul UE: 10,575 miliarde EUR
  • Contribuția Regatului Unit la bugetul UE, ca procent din VNB-ul său: 0,46 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Regatul Unit

Sumele cu care contribuie Regatul Unit la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Regatul Unit.

Back to top