Unia Europejska

Wielka Brytania

Informacje ogólne

Flaga Wielkiej Brytanii

Brexit

23 czerwca 2016 r. obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej. 29 marca 2017 r. Wielka Brytania oficjalnie poinformowała Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z UE, rozpoczynając procedurę na podstawie art. 50 traktatu lizbońskiego.

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju. Pełny tekst oświadczenia

Więcej informacji:

Ustrój polityczny

Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo) jest monarchią konstytucyjną i demokracją parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − monarcha. Zjednoczone Królestwo składa się z czterech krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Szkocja, Walia i Irlandia Północna posiadają administrację zdecentralizowaną o różnym zakresie kompetencji. Wyspy Man, Guernsey i Jersey są dependencjami korony brytyjskiej, czyli formalnie nie są jej terytoriami zależnymi, ale de facto są jej podległe. Nie należą one do Wielkiej Brytanii, ale rząd brytyjski jest odpowiedzialny za ich obronę i reprezentację na arenie międzynarodowej. Wielka Brytania ma też 14 terytoriów zamorskich, które oficjalnie nie są jej częścią ani częścią UE (z wyjątkiem Gibraltaru).

Wielka Brytania na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów brytyjskiej gospodarki w 2016 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,6%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (18,2%) i przemysł (13,0%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 47% brytyjskiego eksportu (11% do Niemiec oraz po 6% do Francji, Holandii i Irlandii). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 15%, a do Szwajcarii – 5%.

Jeśli chodzi o import, 51% pochodzi z państw członkowskich UE (14% z Niemiec, 7% z Holandii i 5% z Francji). Import ze Stanów Zjednoczonych i Chin wynosi po 9%.

Wielka Brytania w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 73 posłów z Wielkiej Brytanii. Więcej informacji o brytyjskich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele brytyjskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty brytyjskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1977 r., lipiec–grudzień 1981 r., lipiec–grudzień 1992 r., styczeń–czerwiec 1998 r., lipiec–grudzień 2005 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetowąAktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Brytyjskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Julian King, który odpowiada za unię bezpieczeństwa.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Wielkiej Brytanii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Wielka Brytania ma 24 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Wielka Brytania ma 18 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Wielka Brytania utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Wielkiej Brytanii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Wielka Brytania wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Wielka Brytania a budżet UE w 2017 r.:

  • Łączne wydatki UE w Wielkiej Brytanii: 6,326 mld euro
  • Łączne wydatki UE jako procent brytyjskiego dochodu narodowego brutto (DNB) 0,28%
  • Łączny wkład Wielkiej Brytanii do budżetu UE: 10,575 mld euro
  • Wkład Wielkiej Brytanii do budżetu UE jako procent brytyjskiego DNB: 0,46%

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Wielkiej Brytanii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Wielką Brytanię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Wielka Brytania się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Back to top