Unia Europejska

Zjednoczone Królestwo

Zjednoczone Królestwo

Informacje ogólne

Stolica: 

Londyn

Powierzchnia: 

248 528 km²

Ludność państwa: 

65 382 556 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

12,8 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

2,367 bilionów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

angielski

Ustrój polityczny: 

monarchia parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

73

Waluta: 

funt szterling (GBP)

Schengen area member: 

Nie. Zjednoczone Królestwo nie jest członkiem strefy Schengen.

W UE od: 

1 stycznia 1973 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty brytyjskiej prezydencji

Zjednoczone Królestwo składa się z Anglii, Walii i Szkocji, które razem tworzą Wielką Brytanię, oraz z Irlandii Północnej. Zjednoczone Królestwo jest zróżnicowane pod względem geograficznym: wśród tamtejszych krajobrazów znajdziemy zarówno wybrzeża klifowe, wyżyny i niziny, jak również setki wysp na zachód i północ od Szkocji.

Do najważniejszych sektorów brytyjskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (18,6 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (18,4 %) oraz przemysł (13,3 %).

Główne rynki eksportowe dla brytyjskiej gospodarki to USA, Niemcy i Szwajcaria, a w przypadku importu – Niemcy, Chiny i USA.

Brexitu

23 czerwca 2016 r. obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej (UE). 29 marca 2017 r. Wielka Brytania formalnie powiadomiła Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z UE i tym samym uruchomiła procedurę na podstawie art. 50 traktatu lizbońskiego. Wielka Brytania postanowiła, że wystąpi z Unii Europejskiej 29 marca 2019 r. o północy (czasu obowiązującego w Brukseli).

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, w związku z tym w dalszym ciągu obowiązują prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w UE – Zobacz pełne oświadczenie

Więcej informacji:

Wielka Brytania w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 73 posłów z Wielkiej Brytanii. Więcej informacji o brytyjskich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele brytyjskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty brytyjskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1977 r., lipiec–grudzień 1981 r., lipiec–grudzień 1992 r., styczeń–czerwiec 1998 r., lipiec–grudzień 2005 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Brytyjskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Julian King, który odpowiada za kwestie związane z unią bezpieczeństwa.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Wielkiej Brytanii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Wielka Brytania ma 24 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Wielka Brytania ma 18 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Wielka Brytania utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Zjednoczonego Królestwa przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Wielka Brytania wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Wielka Brytania a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Wielkiej Brytanii: 7,458 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % brytyjskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,30 %
  • Łączny wkład Wielkiej Brytanii do budżetu UE: 18,209 miliardów EUR
  • Wkład Wielkiej Brytanii do budżetu UE jako % brytyjskiego DNB: 0,72 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Wielkiej Brytanii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Wielką Brytanię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Wielka Brytania się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Wielka Brytania – informacje praktyczne

Back to top