Europese Unie

Verenigd Koninkrijk

In het kort

Vlag van het Verenigd Koninkrijk

Brexit

Op 23 juni 2016 hebben de burgers van het Verenigd Koninkrijk bij referendum ervoor gekozen de Europese Unie te verlaten. Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk in een brief aan de Raad het EU-lidmaatschap formeel opgezegd door een beroep te doen op artikel 50 van het Verdrag van Lissabon.

Maar voorlopig is het Verenigd Koninkrijk nog volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU. Lees de volledige verklaring

Meer informatie:

Staatsbestel

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is zowel een parlementaire democratie als een constitutionele monarchie met een regeringsleider (de minister-president) en een staatshoofd (de koningin). Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier landen: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. De laatste drie landen hebben een gedecentraliseerd bestuur met uiteenlopende bevoegdheden. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook uiteenlopende banden met drie van de Britse Kroon afhankelijke gebieden: het Eiland Man, Jersey en Guernsey. Zij maken geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk, maar de Britse regering is er verantwoordelijk voor defensie en buitenlandse zaken. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook 14 overzeese gebieden die noch deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk, noch van de EU (behalve Gibraltar).

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Britse economie waren in 2016 de groot- en detailhandel, vervoer en horeca (18,6%), overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (18,2%) en industrie (13,0%).

De handel met andere EU-landen is goed voor 47% van de uitvoer (Duitsland 11% en Frankrijk, Nederland en Ierland elk 6%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU zijn de VS (15%) en Zwitserland (5%).

51% van de invoer in het Verenigd Koninkrijk komt uit de rest van de EU (Duitsland 14%, Nederland 7% en Frankrijk 5%). 9% is afkomstig uit de Verenigde Staten en eveneens 9% uit China.

Het Verenigd Koninkrijk in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 73 Britse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in het Verenigd Koninkrijk

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Britse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van het Verenigd Koninkrijk:

januari-juni 1977 | juli-december 1981 | juli-december 1992 | januari-juni 1998 | juli-december 2005

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De volgende link brengt u naar een externe websiteHuidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Het Verenigd Koninkrijk heeft Julian King aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor de Veiligheidsunie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in het Verenigd Koninkrijk

Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Verenigd Koninkrijk heeft 24 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Het Verenigd Koninkrijk heeft 18 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Het Verenigd Koninkrijk houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Britse "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt het Verenigd Koninkrijk?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor het Verenigd Koninkrijk in 2017:

  • Totale bestedingen van de EU in het VK: 6,326 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het bruto nationaal inkomen (bni) van het VK: 0,28%
  • Totale Britse bijdrage aan de EU-begroting: 10,575 miljard euro
  • Britse bijdrage aan de EU-begroting in % van het bni: 0,46%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in het VK

De bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan de EU-begroting helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor het Verenigd Koninkrijk

Back to top