European Union website, the official EU website

Verenigd Koninkrijk

In het kort: 

Totdat het Verenigd Koninkrijk de EU daadwerkelijk heeft verlaten, blijven alle rechten en plichten van het EU-lidmaatschap voor het land van kracht.

Lees meer over:

 

Het Verenigd Koninkrijk (VK) bestaat uit Engeland, Wales en Schotland (die samen Groot-Brittannië vormen) en Noord-Ierland. Het landschap is gevarieerd. Er zijn kliffen, berggebieden en laagvlaktes, en honderden eilanden voor de west- en noordkust van Schotland.

De belangrijkste sectoren van de Britse economie waren in 2015 de groot- en detailhandel, vervoer en horeca (18,6 %), overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (18,4 %) en industrie (13,3 %).

Het Verenigd Koninkrijk exporteert vooral naar de VS, Duitsland en Zwitserland, en importeert vooral uit Duitsland, China en de VS.

Hoofdstad: 

Londen

Oppervlakte: 

248 528 km²

Bevolking: 

64 875 165 (2015)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

12,8 % (2015)

Bruto binnenlands product (bbp): 

2,569 biljoen EUR (2015)

Officiële EU-talen: 

Engels

Staatsbestel: 

parlementaire constitutionele monarchie

EU-lidstaat sinds: 

1973

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

73

Munteenheid: 

pond sterling (GBP)

Schengenland?: 

Nee, het Verenigd Koninkrijk maakt geen deel uit van het Schengengebied.

Voorzitterschap van de Raad: 

het Verenigd Koninkrijk is tussen 1977 en 2005 vijf keer voorzitter van de Raad van de EU geweest.

Het Verenigd Koninkrijk in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 73 Britse leden.

Bureau van het Europees Parlement in het Verenigd Koninkrijk

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Britse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van het Verenigd Koninkrijk:

januari-juni 1977 | juli-december 1992 | juli-december 1981 | juli-december 2005 | januari-juni 1998 | juli-december 2017

Meer over het huidige voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Het door het Verenigd Koninkrijk aangewezen lid van de Europese Commissie is Julian King, en hij is bevoegd voor de Veiligheidsunie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in het Verenigd Koninkrijk

Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Verenigd Koninkrijk heeft 24 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Comité van de Regio's

Het Verenigd Koninkrijk heeft 18 vertegenwoordigers in het Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Het Verenigd Koninkrijk houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Britse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt het Verenigd Koninkrijk?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor het Verenigd Koninkrijk in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in het VK: 7,458 miljard EUR;
  • Totale EU-bestedingen in % van het bruto nationaal inkomen (bni) van het VK: 0,30 %
  • Totale Britse bijdrage aan de EU-begroting: 18,209 miljard EUR
  • Britse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,72 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in het VK

Het geld dat het Verenigd Koninkrijk bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor het Verenigd Koninkrijk.

Praktische informatie