Unjoni Ewrope

Ir-Renju Unit

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Londra

Daqs ġeografiku: 

248 528 km²

Popolazzjoni: 

65 382 556 (2016)

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

12.8 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 2.367 triljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

L-Ingliż

Sistema Politika: 

monarkija parlamentari kostituzzjonali

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

73

Munita: 

il-lira sterlina GBP

Schengen area member: 

Le, ir-Renju Unit mhuwiex membru taż-Żona Schengen.

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Jannar 1973

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-presidenzi tar-Renju Unit

Ir-Renju Unit jikkonsisti fl-Ingilterra, Wales, l-Iskozja (li flimkien jiffurmaw il-Gran Brittanja) u l-Irlanda ta' Fuq. Il-ġografija tar-Renju Unit hi varjata u tinkludi rdumijiet tul uħud mill-kosti, pjanuri għoljin u pjanuri baxxi u mijiet ta' gżejjer lil hinn mill-kosta tal-Punent u tat-Tramuntana tal-Iskozja.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tar-Renju Unit fl-2015 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (18.6 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (18.4 %) u l-industrija (13.3 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni tar-Renju Unit huma l-Istati Uniti, il-Ġermanja u l-Iżvizzera filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, iċ-Ċina u l-Istati Uniti.

Brexit

Fit-23 ta' Ġunju 2016, iċ-ċittadini tar-Renju Unit (UK) ivvutaw biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea (UE). Fid-29 ta' Marzu 2017, ir-Renju Unit avża b'mod formal lill-Kunsill Ewropew dwar l-intenzjoni tiegħu li jitlaq mill-UE billi vara l-Artiklu 50 tat-Trattat ta' Lisbona. Ir-Renju Unit iddeċieda li jħalli l-UE fid-29 ta' Marzu 2019 f'nofsillejl, ħin ta' Brussell.

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi jkomplu japplikaw fir-Renju Unit u barra minnu - Aqra d-dikjarazzjoni sħiħa

Aktar informazzjoni:

Ir-Renju Unit fl-Ewropa

Il-Parlament Ewropew

Hemm 73 membru fil-Parlament Ewropew mir-Renju Unit. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fir-Renju Unit

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern tar-Renju Unit, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi tar-Renju Unit:

Jannar-Ġunju 1977 | Lulju-Diċembru 1981 | Lulju-Diċembru 1992 | Jannar-Ġunju 1998 | Lulju-Diċembru 2005

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nnominat mir-Renju Unit għall-Kummissjoni Ewropea hu Julian King, li hu responsabbli mill-Unjoni ta' Sigurtà.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni fir-Renju Unit

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Ir-Renju Unit għandu 24 rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Ir-Renju Unit għandu 18-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva ta' kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza għall-UE

Ir-Renju Unit jikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tiegħu fi Brussell. Bħall-“Ambaxxata għall-UE” tar-Renju Unit, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u finanzjament

Kemm jikkontribwixxi u jirċievi flus ir-Renju Unit?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

Analiżi tal-finanzi tar-Renju Unit mal-UE fl-2015:

  • Infiq totali tal-UE fir-Renju Unit: EUR 7.458 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) tar-Renju Unit: 0.30 %
  • Kontribuzzjoni totali tar-Renju Unit għall-baġit tal-UE: EUR 18.209 biljun
  • Kontribuzzjoni tar-Renju Unit għall-baġit tal-UE bħala % tad-DNG tiegħu: 0.72 %

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Proġetti ffinanzjati mill-UE fir-Renju Unit:

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE mir-Renju Unit jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif ir-Renju Unit jibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku

Back to top