Eiropas Savienība

Apvienotā Karaliste

Apvienotā Karaliste

Īss apraksts

Apvienotās Karalistes karogs

“Brexit”

2016. gada 23. jūnijā Apvienotās Karalistes pilsoņi nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. 2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste oficiāli paziņoja Eiropadomei par savu nolūku izstāties no ES, aizsākot Lisabonas līguma 50. pantā paredzēto procedūru.

Pagaidām Apvienotā Karaliste ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un tai joprojām ir pilnībā jāpiemēro ES tiesības un jāpilda no tām izrietošie pienākumi. Lasiet visu paziņojumu

Papildu informācija

Valsts iekārta

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ir konstitucionāla monarhija ar parlamentāru demokrātiju. Tai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts vadītājs (monarhs). Apvienotās Karalistes sastāvā ir četras zemes: Anglija, Skotija, Velsa un Ziemeļīrija. Pēdējām trim zemēm ir decentralizēta administrācija, kuras pilnvaru apjoms ir atšķirīgs. Apvienotajai Karalistei ir saites ar trim kroņa īpašumiem – Menas Salu, Gērnsiju un Džērsiju –, un ar katru no šīm salām saites ir atšķirīgas. Tās neietilpst Apvienotās Karalistes sastāvā, taču valdība ir atbildīga par šo salu aizsardzību un starptautisko pārstāvību. Valstij ir arī 14 aizjūras teritorijas, kas oficiāli neietilpst Apvienotajā Karalistē un ES (vienīgais izņēmums ir Gibraltārs – šī teritorija ietilpst ES).

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Apvienotās Karalistes ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (18,6 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe (18,2 %) un rūpniecība (13,0 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 47 % Apvienotās Karalistes eksporta (Vācijā 11 %, Francijā 11 %, Nīderlandē 11 %, Īrijā 6 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir ASV (15 %) un Šveice (5 %).

51 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 14 %, no Nīderlandes 7 % un no Francijas 5 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Apvienotās Karalistes galvenie importa partneri ir ASV (9 %) un Ķīna (4 %).

Apvienotā Karaliste ES

Eiropas Parlaments

Apvienotajai Karalistei ir 73 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Apvienotajā Karalistē

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Apvienotās Karalistes valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Apvienotās Karalistes prezidentūras laikposmi:

1977. gada janvāris – jūnijs | 1981. gada jūlijs – decembris | 1992. gada jūlijs – decembris | 1998. gada janvāris – jūnijs | 2005. gada jūlijs – decembris.

Prezidentūra ES padomē

Sekojošā saite jūs novirzīs uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Apvienotajā Karalistē Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Džūlians Kings, kura pārziņā ir drošības savienība.

Komisijai katrā ES valstī ir pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Apvienotajā Karalistē

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Apvienotajai Karalistei ir 24 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Apvienotajai Karalistei ir 18 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Apvienotās Karalistes pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp šo valsti un ES struktūrām. Tās kā “Apvienotās Karalistes vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Apvienotās Karalistes finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir tās saņemtais atbalsts?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Apvienotās Karalistes finanšu sadalījums 2017. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Apvienotajā Karalistē: 6,326 miljardi eiro,
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Apvienotās Karalistes nacionālā kopienākuma (NKI): 0,28 %,
  • Apvienotās Karalistes kopējais ieguldījums ES budžetā: 10,575 miljardi eiro,
  • Apvienotās Karalistes ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,46 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Apvienotajā Karalistē

Nauda, ko Apvienotā Karaliste iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES valstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Apvienotā Karaliste izmanto ES finansējumu.

Back to top