Europos Sąjunga

Jungtinė Karalystė

Apžvalga

Jungtinės Karalystės vėliava

„Brexit“

2016 m. birželio 23 d. Jungtinės Karalystės piliečiai balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos. 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė oficialiai pranešė Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES ir taip pradėjo Lisabonos sutarties 50 straipsnyje numatytą procedūrą.

Jungtinė Karalystė kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos. Visas pareiškimo tekstas

Daugiau informacijos

Politinė sistema

Jungtinė Karalystė yra konstitucinė monarchija ir parlamentinė demokratinė valstybė. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – monarchas. Jungtinę Karalystę sudaro keturios šalys: Anglija, Škotija, Velsas ir Šiaurės Airija. Pastarosios trys turi daugiau ar mažiau galių turinčias decentralizuotas administravimo institucijas. Jungtinė Karalystė turi įvairaus lygio ryšius su trimis Karūnos priklausiniais: Meno sala, Gernsiu ir Džersiu. Jie nėra Jungtinės Karalystės dalys, tačiau Jungtinės Karalystės vyriausybė yra atsakinga už jų gynybą ir atstovavimą tarptautiniu lygmeniu. Šalis taip pat turi 14 užjūrio teritorijų, kurios oficialiai nėra nei Jungtinės Karalystės, nei ES (išskyrus Gibraltarą) dalys.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Jungtinės Karalystės ekonomikos sektoriai 2016 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (18,6 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,2 %), pramonė (13,0 %).

Prekyba ES viduje sudaro 47 % viso Jungtinės Karalystės eksporto (į Vokietiją – 11 %, Prancūziją, Nyderlandus ir Airiją – po 6 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas – 15 % ir Šveicariją – 5 %.

51 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 14 %, Nyderlandų – 7 % ir Prancūzijos – 5 %), o iš už ES ribų – po 9 % iš Kinijos ir Jungtinių Valstijų.

Jungtinė Karalystė Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Jungtinei Karalystei atstovauja 73 nariai. Sužinokite daugiau apie juos.

Europos Parlamento biuras Jungtinėje Karalystėje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Jungtinės Karalystės vyriausybės atstovai, atsižvelgiant į nagrinėjamą politikos sritį.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Jungtinės Karalystės pirmininkavimo Tarybai datos:

1977 m. sausio–birželio mėn. | 1981 m. liepos–gruodžio mėn. | 1992 m. liepos–gruodžio mėn. | 1998 m. sausio–birželio mėn. | 2005 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtašiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Jungtinės Karalystės deleguotas Europos Komisijos narys yra Julianas Kingas, atsakingas už saugumo sąjungą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Jungtinėje Karalystėje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Jungtinės Karalystės atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Jungtinei Karalystei atstovauja 18 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Jungtinė Karalystė taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Jungtinės Karalystės ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Jungtinė Karalystė?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2017 m. Jungtinės Karalystės ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Jungtinėje Karalystėje: 6,326 mlrd. EUR
  • Bendros ES išlaidos Jungtinėje Karalystėje sudaro 0,28 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Jungtinės Karalystės įnašas į ES biudžetą: 10,575 mlrd. EUR
  • Jungtinės Karalystės įnašas į ES biudžetą sudaro 0,46 % šalies BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Jungtinėje Karalystėje

Jungtinės Karalystės į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Jungtinei Karalystei.

Back to top