Európai Unió

Egyesült Királyság

Áttekintés

Főváros: 

London

Terület: 

248 528 km²

Népesség: 

65 382 556 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

12,8 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

2,367 trillió EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

angol

Államforma, politikai rendszer: 

alkotmányos parlamentáris monarchia

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

73

Pénznem: 

angol font (GBP)

Schengen area member: 

az Egyesült Királyság nem tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1973. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

Az Egyesült Királyságot négy ország alkotja: Anglia, Wales és Skócia (melyeket együttesen Nagy-Britanniának neveznek), valamint Észak-Írország. Az ország változatos domborzattal rendelkezik: sziklás tengerpartok, hegységek és síkságok váltják egymást; Skócia nyugati és északi partjainál több száz kisebb-nagyobb sziget található.

2015-ben az Egyesült Királyság legjelentősebb gazdasági ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (18,6%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (18,4%), valamint az ipar (13,3%).

Az Egyesült Királyság elsősorban az Egyesült Államokba, Németországba és Svájcba exportál árut, a behozatal tekintetében pedig Németország, Kína és az Egyesült Államok a fő kereskedelmi partnere.

Brexit

2016. június 23-án az Egyesült Királyság polgárai népszavazás útján az Európai Unióból való kilépés mellett döntöttek. Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én hivatalosan is bejelentette kilépési szándékát az Európai Tanácsnak, és elindította a Lisszaboni Szerződés 50. cikke szerinti eljárást. Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy 2019. március 29-én, brüsszeli idő szerint éjfélkor fog kilépni az Európai Unióból.

Egyelőre az Egyesült Királyság az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra. – A nyilatkozat szövege

További információk:

Az Egyesült Királyság az EU-ban

Európai Parlament

Az Egyesült Királyság 73 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az Egyesült Királyság választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Egyesült Királyságbeli Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az Egyesült Királyság kormányának képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az Egyesült Királyság soros elnökségének időszakai:

1977. január–június, 1981. július–december, 1992. július–december, 1998. január–június, 2005. július–december.

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság egyesült királysági tagja Julian King, aki a biztonsági unióért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Egyesült Királyságbeli Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az Egyesült Királyságnak 24 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Az Egyesült Királyságnak 18 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Az Egyesült Királyság a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be az Egyesült Királyság a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai az Egyesült Királyság vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás az Egyesült Királyságban: 7,458 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás az Egyesült Királyság bruttó nemzeti jövedelméhez (GNI) viszonyítva: 0,30 %
  • Az Egyesült Királyság összes befizetése az uniós költségvetésbe: 18,209 milliárd EUR
  • Az Egyesült Királyságnak az uniós költségvetésbe történő befizetései az Egyesült Királyság GNI-jéhez viszonyítva: 0,72 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek az Egyesült Királyságban

A tagállamok, így az Egyesült Királyság által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top