Európai Unió

Egyesült Királyság

Egyesült Királyság

Áttekintés

Az Egyesült Királyság lobogója

Brexit

2016. június 23-án az Egyesült Királyság polgárai népszavazás útján az Európai Unióból való kilépés mellett döntöttek. Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én hivatalosan is bejelentette kilépési szándékát az Európai Tanácsnak, és elindította a Lisszaboni Szerződés 50. cikke szerinti eljárást.

Az Egyesült Királyság egyenlőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra. A nyilatkozat teljes szövege

További információk:

Államforma, politikai rendszer

Az Egyesült Királyság parlamentáris demokrácián alapuló alkotmányos monarchia. A kormányfő a miniszterelnök, az állam élén az uralkodó áll. Az Egyesült Királyságot a következő négy ország alkotja: Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország. E három utóbbi ország eltérő hatáskörű, decentralizált közigazgatási szervekkel rendelkezik. Az Egyesült Királyság emellett különböző típusú kapcsolatban áll három koronafüggőséggel: a Man-szigettel, Guernsey-vel és Jersey-vel. A brit kormány felel e területek védelméért és nemzetközi képviseletéért anélkül, hogy azok az Egyesült Királyság részei lennének. Az ország rendelkezik 14 tengerentúli területtel is, amelyek – Gibraltár kivételével – hivatalosan nem részei sem az Egyesült Királyságnak, sem az Uniónak.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban az Egyesült Királyság legjelentősebb gazdasági ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (18,6%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (18,2%), valamint az ipar (13%).

Az EU-n belüli kereskedelem az Egyesült Királyság exportjának 47%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 11%-a Németországba, 6–6%-a pedig Franciaországba, Hollandiába és Írországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, az Egyesült Királyság exporttermékeinek 15%-a az Egyesült Államokban, 5%-a pedig Svájcban talál vevőre.

Az Egyesült Királyságba behozott termékek 51%-a EU-tagországból érkezik (14%-uk Németországból, 7%-uk Hollandiából, 5%-uk Franciaországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából és az Egyesült Államokból érkező import részaránya 9–9%.

Az Egyesült Királyság az EU-ban

Európai Parlament

Az Egyesült Királyság 73 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az Egyesült Királyság választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Egyesült Királysági Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az Egyesült Királyság kormányának képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az Egyesült Királyság soros elnökségének időszakai:

1977. január–június, 1981. július–december, 1992. július–december, 1998. január–június, 2005. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság egyesült királysági tagja Julian King, aki a biztonsági unióért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság egyesült királysági képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Az Egyesült Királyságnak 24 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Az Egyesült Királyságnak 18 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Az Egyesült Királyság a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be az Egyesült Királyság a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2017-os uniós költségvetés sarokszámai az Egyesült Királyság vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás az Egyesült Királyságban: 6,326 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás az egyesült királysági bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,28%
  • Az Egyesült Királyság összes befizetése az uniós költségvetésbe: 10,575 milliárd euró
  • Az Egyesült Királyság befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,46%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek az Egyesült Királyságban

A tagállamok, így az Egyesült Királyság által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top