Europska unija

Ujedinjena Kraljevina

Ujedinjena Kraljevina

Pregled

zastava Ujedinjene Kraljevine

Brexit

Dana 23. lipnja 2016. građani Ujedinjene Kraljevine glasali su za izlazak iz Europske unije. Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. službeno je obavijestila Europsko vijeće o svojoj namjeri izlaska iz EU-a aktiviranjem članka 50. Ugovora iz Lisabona.

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju: Pročitajte cijelu izjavu

Dodatne informacije:

Politički sustav

Ujedinjena Kraljevina ustavna je monarhija s parlamentarnom demokracijom u kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države kraljica. Ujedinjena Kraljevina sastoji se od četiri države: Engleske, Škotske, Walesa i Sjeverne Irske. Sve osim Engleske imaju vlastite uprave s različitim ovlastima. Ujedinjena Kraljevina na različite je načine povezana s tri krunska posjeda – Otokom Man, Guernseyem i Jerseyem. Oni nisu dio Ujedinjene Kraljevine, no britanska je vlada odgovorna za njihovu obranu i međunarodno zastupanje. Država ima i 14 prekomorskih teritorija koji formalno nisu dio Ujedinjene Kraljevine ili EU-a (osim Gibraltara).

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori gospodarstva Ujedinjene Kraljevine u 2016. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (18,6 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,2 %) te industrija (13,0 %).

Trgovina unutar EU-a čini 47 % izvoza Ujedinjene Kraljevine (11 % u Njemačku, po 6% u Francusku, Nizozemsku i Irsku), a kad je riječ o državama izvan EU-a, 15 % izvoza odlazi u Sjedinjene Američke Države, a 5 % u Švicarsku.

U pogledu uvoza, 51 % uvozi se iz država članica EU-a (14 % iz Njemačke, 7 % iz Nizozemske i 5 % iz Francuske), a kad je riječ o državama izvan EU-a po 9 % dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

Ujedinjena Kraljevina u EU-u

Europski parlament

Ujedinjena Kraljevina ima 73 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Ujedinjenoj Kraljevini

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici vlade Ujedinjene Kraljevine, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi predsjedanja Ujedinjene Kraljevine:

siječanj – lipanj 1977. srpanj – prosinac 1981. srpanj – prosinac 1992. siječanj – lipanj 1998. srpanj – prosinac 2005

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Julian King povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Ujedinjena Kraljevina, a zadužen je za sigurnosnu uniju.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Ujedinjenoj Kraljevini

Europski gospodarski i socijalni odbor

Ujedinjena Kraljevina ima 24 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru . S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Ujedinjena Kraljevina ima 18 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Ujedinjena Kraljevina komunicira s institucijama EU-a i s pomoću svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća „veleposlanstva u EU-u” Ujedinjene Kraljevine osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Ujedinjena Kraljevina pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Ujedinjene Kraljevine i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Ujedinjenoj Kraljevini: 6,326 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Ujedinjenoj Kraljevini izražena kao postotak bruto nacionalnog dohotka (BND) Ujedinjene Kraljevine: 0,28 %
  • ukupni doprinos Ujedinjene Kraljevine proračunu EU-a: 10,575 milijardi EUR
  • doprinos Ujedinjene Kraljevine proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,46 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Ujedinjenoj Kraljevini financira EU

Novcem koji Ujedinjena Kraljevina uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Ujedinjenu Kraljevinu.

Back to top