Euroopan Unioni

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistynyt kuningaskunta

Perustiedot

Yhdistyneen kuningaskunnan lippu

Brexit

Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestettiin 23.6.2016 kansanäänestys EU:sta eroamisesta. Maa ilmoitti 29.3.2017 Eurooppa-neuvostolle virallisesti aikomuksestaan erota EU:sta Lissabonin sopimuksen 50 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Toistaiseksi Yhdistynyt kuningaskunta on EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti. Lue lausunto kokonaisuudessaan

Lisätietoa:

Valtiomuoto

Yhdistynyt kuningaskunta on perustuslaillinen monarkia ja parlamentaarinen demokratia, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä kuningas tai kuningatar. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvat Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. Skotlannilla, Walesilla ja Pohjois-Irlannilla on vaihtelevassa määrin omia hallinnollisia oikeuksia. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on myös eritasoisia yhteyksiä kolmeen sen kruunun alaisuudessa olevaan alueeseen, jotka ovat Mansaari, Guernsey ja Jersey. Ne eivät kuulu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta Britannian hallitus vastaa niiden puolustuksesta ja kansainvälisistä suhteista. Yhdistyneeseen kuningaskuntaa kuuluu myös 14 merentakaista aluetta. Nämä alueet eivät virallisesti ole osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa eivätkä siten myöskään kuulu EU:hun (Gibraltaria lukuun ottamatta).

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Yhdistyneen kuningaskunnan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2016 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (18,6 %), julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (18,2 %) ja teollisuus (13,0 %).

Yhdistyneen kuningaskunnan viennistä 47 % on EU:n sisäistä (Saksa 11 %, Ranska 6 %, Alankomaat 6 % ja Irlanti 6 %); 15 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 5 % Sveitsiin.

Tuonnista puolestaan 51 % tulee muista EU-maista (Saksa 14 %, Alankomaat 7 % ja Ranska 5 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Yhdysvallat (9 %) ja Kiina (6 %).

Yhdistynyt kuningaskunta EU:ssa

Euroopan parlamentti

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 73 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Yhdistyneen kuningaskunnan -tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 1977 | heinäkuu–joulukuu 1981 | heinäkuu–joulukuu 1992 | tammikuu–kesäkuu 1998 | heinäkuu–joulukuu 2005

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

linkki vie ulkoiselle sivustolleEU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Yhdistyneestä kuningaskunnasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Julian King, jonka vastuualueena on turvallisuusunioni.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Yhdistyneen kuningaskunnan -edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 24 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 18 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Yhdistynyt kuningaskunta pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Yhdistynyt kuningaskunta antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2017:

  • Yhdistyneen kuningaskunnan saama EU-rahoitus: 6,326 miljardia euroa
  • Yhdistyneen kuningaskunnan saama EU-rahoitus suhteessa maan bruttokansantuloon (BKTL): 0,28 %
  • Yhdistyneen kuningaskunnan maksut EU:n talousarvioon: 10,575 miljardia euroa
  • Yhdistyneen kuningaskunnan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,46 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneen kuningaskunnan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa)

Back to top