Euroopa Liit

Ühendkuningriik

Ülevaade

Pealinn: 

London

Pindala: 

248 528 km²

Rahvaarv: 

65 382 556 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

12,8 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

2,367 triljonit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

inglise

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia

Kohti Euroopa Parlamendis: 

73

Rahaühik: 

Suurbritannia naelsterling (GBP)

Schengen area member: 

Ei, Ühendkuningriik ei ole Schengeni ala liige.

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1973

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Ühendkuningriigi koosseisu kuuluvad Inglismaa, Wales, Šotimaa (mis koos moodustavad Suurbritannia) ja Põhja-Iirimaa. Ühendkuningriigi maastik on mitmekülgne: rannaäärsed kaljud, mägismaad, tasandikud ning palju saari Šotimaa põhja- ja lääneranniku vetes.

Ühendkuningriigi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (18,6 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,4 %) ning tööstus (13,3 %).

Ühendkuningriigi peamised ekspordipartnerid on Ameerika Ühendriigid, Saksamaa ja Šveits ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Hiina ja Ameerika Ühendriigid.

Brexiti

23. juunil 2016 hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud Euroopa Liidust lahkumise poolt. 29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik ametlikult Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest lahkuda Euroopa Liidust Lissaboni lepingu artikli 50 alusel. Ühendkuningriik on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda 2019. aasta 29. märtsi südaööl (Brüsseli aja järgi).

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi – Avalduse terviktekst

Lisateave:

Ühendkuningriik ELis

Euroopa Parlament

Ühendkuningriigist on Euroopa Parlamenti valitud 73 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Ühendkuningriigis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Ühendkuningriigi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ja aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Ühendkuningriigi eesistumiseperioodid:

jaanuar–juuni 1977 | juuli–detsember 1981 | juuli–detsember 1992 | jaanuar–juuni 1998 | juuli–detsember 2005

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Ühendkuningriigi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Julian King, kelle vastutusalaks on julgeolekuliit.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Ühendkuningriigis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ühendkuningriigil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 24 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Ühendkuningriigil on Euroopa Regioonide Komitees 18 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Ühendkuningriik suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Ühendkuningriigi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Ühendkuningriik rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Ühendkuningriigi rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Ühendkuningriigis: 7,458 miljardit EUR;
  • ELi kogukulude osakaal (%) Ühendkuningriigi kogurahvatulust: 0,30 %
  • Ühendkuningriigi kogupanus ELi eelarvesse: 18,209 miljardit EUR
  • Ühendkuningriigi poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust: 0,72 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Ühendkuningriigis

Rahalised vahendid, mida Ühendkuningriik maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Ühendkuningriik ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top