Europæiske Union

Det Forenede Kongerige

Det Forenede Kongerige

Oversigt

Hovedstad: 

London

Areal: 

248 528 km²

Befolkning: 

65 382 556 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

12,8 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

2,367 billioner EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Engelsk

Styreform: 

Parlamentarisk konstitutionelt monarki

Pladser i Europa-Parlamentet: 

73

Valuta: 

Pund (sterling) (GBP)

Schengen area member: 

Nej, Det Forenede Kongerige er ikke medlem af Schengenområdet.

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1973

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for britiske formandskaber

Det Forenede Kongerige består af England, Wales, Skotland (som tilsammen udgør Storbritannien) og Nordirland. Landskabet er varieret med klipper langs flere kyststrækninger, højland, lavland og hundredvis af øer ud for Skotlands vest- og nordkyst.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den britiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (18,6 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,4 %) samt industri (13,3 %).

Storbritanniens største eksportpartnere er USA, Tyskland og Schweiz, mens dets største importpartnere er Tyskland, Kina og USA.

Brexit

Den 23. juni 2016 besluttede vælgerne i Storbritannien at forlade EU. Den 29. marts underrettede Storbritannien formelt Det Europæiske Råd om, at landet ønskede at forlade EU ved at aktivere artikel 50 i Lissabontraktaten. Storbritannien har besluttet at forlade EU den 29. marts 2019 ved midnat (dansk tid).

Indtil videre forbliver Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien - læs hele meddelelse

Yderligere oplysninger:

Det Forenede Kongerige i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 73 britiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Det Forenede Kongerige

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den britiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for britiske formandskaber:

Januar-juni 1977 | Juli-december 1981 | Juli-december 1992 | Januar-juni 1998 | Juli-december 2005

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Julian King, som blev indstillet til Europa-Kommissionen af Storbritannien, er kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Europa-Kommissionen i Det Forenede Kongerige

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Forenede Kongerige har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Storbritannien har 18 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Det Forenede Kongerige kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "britisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Det Forenede Kongerige, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Det Forenede Kongeriges finanser i relation til EU i 2015:

  • Samlede EU-udgifter i Det Forenede Kongerige: 7,458 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Storbritanniens bruttonationalindkomst (BNI): 0,30 %
  • Samlet britisk bidrag til EU-budgettet: 18,209 mia. euro
  • Det Forenede Kongeriges bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,72 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Det Forenede Kongerige

De penge, som Det Forenede Kongerige betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Storbritannien.

Praktiske oplysninger

Back to top