Evropská unie

Spojené království

Přehled

vlajka Spojeného království

Brexit

Občané Spojeného království hlasovali v referendu 23. června 2016 pro odchod z Evropské unie. Spojené království pak 29. března 2017 oficiálně oznámilo Evropské radě, že hodlá vystoupit z EU na základě článku 50 Lisabonské smlouvy.

Prozatím je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí. Text prohlášení

Další informace

Politický systém

Spojené království je zároveň konstituční monarchií a parlamentní demokracií. V čele vlády stojí ministerský předseda a hlavou státu je panovník. Spojené království tvoří 4 země: Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Poslední 3 disponují decentralizovanými orgány s různými pravomocemi. Spojené království má rovněž vazby různého stupně s 3 závislými územími – ostrovy Man, Jersey a Guernsey. Nejsou součástí Spojeného království, avšak britská vláda odpovídá za jejich obranu a mezinárodní zastoupení. Země má dále 14 zámořských území, která nejsou formálně součástí Spojeného království a vyjma Gibraltaru ani EU.

Spojené království na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími britského hospodářství byly v roce 2016 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (18,6 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,2 %) a průmysl (13,0 %).

Obchodní výměna v rámci EU představuje 47 % vývozu Spojeného království (11 % do Německa a 6 % do Francie, do Nizozemska i do Irska). Mimo EU vyváží 15 % do USA a 5 % do Švýcarska.

Pokud jde o jeho dovoz, 51 % pochází z členských států EU (14 % z Německa, 5 % z Nizozemska a 7 % z Francie), 9 % pak pochází ze Spojených států a dalších 9 % z Číny.

Spojené království v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 73 britských poslanců. Další informace o poslancích najdete zde .

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Spojeném království

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci vlády Spojeného království (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období britského předsednictví:

leden–červen 1977 | červenec–prosinec 1981 | červenec–prosinec 1992 | leden–červen 1998 | červenec–prosinec 2005

Předsednictví Rady EU

Následujícím odkazem budete přesměrováni na externí stránkyAktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise nominovalo Spojené království Juliana Kinga, který je odpovědný za bezpečnostní Unii.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Evropské komise ve Spojeném království

Evropský hospodářský a sociální výbor

Spojené království má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 24 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Spojené království má 18 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Spojené království také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby britské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Spojené království poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Spojeného království a naopak (2017):

  • Výdaje EU ve Spojeném království celkem: 6,326 miliardy eur
  • Výdaje EU celkem jako % podíl hrubého národního důchodu (HND) Spojeného království 0,28 %
  • Britský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 10,575 miliardy eur
  • Britský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % britského HND: 0,46 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Spojeném království

Příspěvek Spojeného království do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Spojeném království a financovaných z prostředků EU.

Back to top