European Union website, the official EU website

Spojené království

Spojené království

Přehled: 

Spojené království se skládá z Anglie, Walesu, Skotska (které společně tvoří Velkou Británii) a ze Severního Irska. Krajina Spojeného království je rozmanitá, od útesů na některých částech pobřeží, přes vysočiny a nížiny až po mnoho ostrovů, zejména na severu u skotského pobřeží.

Nejdůležitějšími odvětvími britského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (18,6 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,4 %) a průmysl (13,3 %).

Hlavními vývozními trhy Spojeného království jsou Spojené státy, Německo a Švýcarsko. Spojené království dováží nejvíce z Německa, Číny a Spojených států.

Hlavní město: 

Londýn

Rozloha: 

248 528 km²

Počet obyvatel: 

64 875 165 (2015)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

12,8 % (2015)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

2,569 bilionu EUR (2015)

Úřední jazyk EU: 

angličtina

Politický systém: 

parlamentní konstituční monarchie

Vstup do EU: 

1. ledna 1973

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

73

Měna: 

libra šterlinků (GBP)

Je součástí schengenského prostoru?: 

Ne, Spojené království součástí schengenského prostoru není.

Předsednictví v Radě: 

Rotujícího předsednictví Rady EU se Spojené království ujalo pětkrát, poprvé v roce 1977, naposledy v roce 2005.

Brexitu

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí – plné znění prohlášení

Další informace získáte na těchto stránkách:

Spojené království v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 73 britských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Spojeném království

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci veřejné správy Spojeného království (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období britského předsednictví:

leden–červen 1977 | červenec–prosinec 1981 | červenec–prosinec 1992 | leden–červen 1998 | červenec–prosinec 2005 | červenec–prosinec 2017

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Spojené království nominovalo Juliana Kinga, který je odpovědný za bezpečnostní unii.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Evropské komise ve Spojeném království

Evropský hospodářský a sociální výbor

Spojené království má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 24 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Spojené království má 18 zástupců také ve Výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Spojené království také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby britské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Spojené království poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Spojeného království a naopak (2015):

  • Výdaje EU ve Spojeném království celkem: 7,458 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl hrubého národního důchodu (HND) Spojeného království: 0,30 %
  • Britský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 18,209 miliardy EUR
  • Britský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % britského HND: 0,72 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Spojeném království

Příspěvek Spojeného království do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Spojeném království a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace