Evropská unie

Spojené království

Přehled

Hlavní město: 

Londýn

Rozloha: 

248 528 km²

Počet obyvatel: 

65 382 556 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

12,8 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

2,367 bilionu EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

angličtina

Politický systém: 

parlamentní konstituční monarchie

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

73

Měna: 

libra šterlinků (GBP)

Schengen area member: 

Ne, Spojené království součástí schengenského prostoru není.

Vstup do EU: 

1. ledna 1973

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období britského předsednictví

Spojené království se skládá z Anglie, Walesu, Skotska (které společně tvoří Velkou Británii) a ze Severního Irska. Krajina Spojeného království je rozmanitá, od útesů na některých částech pobřeží, přes vysočiny a nížiny až po mnoho ostrovů, zejména na severu u skotského pobřeží.

Nejdůležitějšími odvětvími britského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (18,6 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,4 %) a průmysl (13,3 %).

Hlavními vývozními trhy Spojeného království jsou Spojené státy, Německo a Švýcarsko. Spojené království dováží nejvíce z Německa, Číny a Spojených států.

Brexitu

Občané Spojeného království hlasovali 23. června 2016 pro odchod z Evropské unie. Spojené království pak 29. března 2017 oficiálně oznámilo Evropské radě, že hodlá vystoupit z EU na základě článku 50 Lisabonské smlouvy. Spojené království rozhodlo o tom, že Evropskou unii opustí o půlnoci 29. března 2019 středoevropského času.

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí – plné znění prohlášení

Další informace získáte na těchto stránkách:

Spojené království v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 73 britských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Spojeném království

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci veřejné správy Spojeného království (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období britského předsednictví:

leden–červen 1977 | červenec–prosinec 1981 | červenec–prosinec 1992 | leden–červen 1998 | červenec–prosinec 2005

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Spojené království nominovalo Juliana Kinga, který je odpovědný za bezpečnostní unii.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Evropské komise ve Spojeném království

Evropský hospodářský a sociální výbor

Spojené království má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 24 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Spojené království má 18 zástupců v Evropském výboru regionů , v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Spojené království také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby britské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Spojené království poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Spojeného království a naopak (2015):

  • Výdaje EU ve Spojeném království celkem: 7,458 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl hrubého národního důchodu (HND) Spojeného království: 0,30 %
  • Britský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 18,209 miliardy EUR
  • Britský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % britského HND: 0,72 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Spojeném království

Příspěvek Spojeného království do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Spojeném království a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top