Европейски съюз

Обединено кралство

Обединено кралство

Преглед

Столица: 

Лондон

Площ: 

248 528 км²

Население: 

65 382 556 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

12,8 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

2,367 трилиона EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

английски

Политическа система: 

парламентарна конституционна монархия

Места в Европейския парламент: 

73

Валута: 

лира стерлинга (GBP)

Schengen area member: 

Не, Обединеното кралство не е член на Шенгенското пространство.

Член на ЕС от: 

1 януари 1973 г.

Председателство на Съвета: 

Обединеното кралство се състои от Англия, Уелс, Шотландия (които заедно образуват Великобритания) и Северна Ирландия. Релефът на Обединеното кралство е разнообразен — със стръмни скали по някои крайбрежни ивици, възвишения и низини и стотици острови, разположени близо до западния и северния бряг на Шотландия.

Най-важните сектори на икономиката на Обединеното кралство през 2015 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,6%), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (18,4%) и промишлеността (13,3%).

Обединеното кралство изнася най-много стоки за САЩ, Германия и Швейцария, а най-много внася от Германия, Китай и САЩ.

Брекзит

На 23 юни 2016 г. гражданите на Обединеното кралство гласуваха за напускане на Европейския съюз. На 29 март 2017 г. Обединеното кралство официално уведоми Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС чрез прилагане на член 50 от Договора от Лисабон. Обединеното кралство реши да напусне Европейския съюз на 29 март 2019 г. в полунощ, брюкселско време.

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната  — Прочетете пълното изявление

Повече информация:

Обединеното кралство в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 73 членове от Обединеното кралство. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Обединеното кралство

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на правителството на Обединеното кралство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на председателствата на Обединеното кралство:

януари — юни 1977 г. | юли — декември 1981 г. | юли — декември 1992 г. | януари — юни 1998 г. | юли — декември 2005 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Обединеното кралство номинира Джулиан Кинг за член на Европейската комисия, отговарящ за Съюза на сигурност.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Обединеното кралство

Европейски икономически и социален комитет

Обединеното кралство има 24 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Обединеното кралство има 18 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Обединеното кралство поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Обединеното кралство в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Обединеното кралство?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Обединеното кралство с ЕС през 2015 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 7,458 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Обединеното кралство: 0,30 %
  • Обща вноска на Обединеното кралство в бюджета на ЕС: 18,209 милиарда EUR
  • Вноска на Обединеното кралство в бюджета на ЕС като процент от неговия БНД: 0,72 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Обединеното кралство

Средствата, които Обединеното кралство внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Обединеното кралство се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top