European Union website, the official EU website

Обединено кралство

Обединено кралство

Преглед: 

Обединеното кралство се състои от Англия, Уелс, Шотландия (които заедно образуват Великобритания) и Северна Ирландия. Релефът на Обединеното кралство е разнообразен — със стръмни скали по някои крайбрежни ивици, възвишения и низини и стотици острови, разположени близо до западния и северния бряг на Шотландия.

Най-важните сектори на икономиката на Обединеното кралство през 2014 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (18,3 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (18,4 %) и промишлеността (13,5 %).

Обединеното кралство изнася най-много стоки в САЩ, Германия и Нидерландия, а най-много внася от Германия, Китай и САЩ.

Столица: 

Лондон

Площ: 

248 528 км²

Население: 

64 875 165 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

12,8 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

2,569 трилиона EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: 

английски

Политическа система: 

парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 

 1 януари 1973 г.

Места в Европейския парламент: 

 73

Валута: 

 лира стерлинга (GBP)

Член на Шенгенското пространство?: 

Не, Обединеното кралство не е член на Шенгенското пространство.

Председателство на Съвета: 

Обединеното кралство е било ротационен председател на Съвета на ЕС 5 пъти между 1977 и 2005 г. През 2017 г. то отново ще бъде председател.

Обединеното кралство в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 73 членове от Обединеното кралство. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Обединеното кралство

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на правителството на Обединеното кралство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на председателствата на Обединеното кралство:

януари — юни 1977 г. | юли — декември 1981 г. | юли — декември 1992 г. | януари — юни 1998 г. | юли — декември 2005 г. | юли — декември 2017 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС.

Европейска комисия

Предложеният от Обединеното кралство комисар в Европейската комисияДжонатан Хил, подаде оставка след резултата от референдума в Обединеното кралство. Комисар Хил отговаряше за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Обединеното кралство

Европейски икономически и социален комитет

Обединеното кралство има 24 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Обединеното кралство има 18 представители в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Обединеното кралство поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Обединеното кралство в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Обединеното кралство?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Обединеното кралство с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 6,985 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Обединеното кралство: 0,32 %
  • Обща вноска на Обединеното кралство в бюджета на ЕС: 11,342 милиарда EUR
  • Вноска на Обединеното кралство в бюджета на ЕС като процент от неговия БНД: 0,52 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Обединеното кралство

Средствата, които Обединеното кралство внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Обединеното кралство се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация