Europeiska Unionen

Sverige

Översikt

Huvudstad: 

Stockholm

Yta: 

438 574 km2

Folkmängd: 

9 851 017 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

1,9 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

462,417 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Svenska

Statsskick: 

Parlamentarisk konstitutionell monarki

Antal platser i Europaparlamentet: 

20

Valuta: 

Svensk krona (SEK)

Schengen area member: 

Ja – med i Schengenområdet sedan den 25 mars 2001

EU-medlem sedan: 

1 januari 1995

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Sveriges ordförandeskap

Sverige har den största befolkningen av de nordiska länderna och är EU:s tredje största land till ytan. I väster skiljs Sverige från Norge genom en bergskedja och i söder förbinds landet med Danmark genom Öresundsbron.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (24,0 %), industri (20,1 %) samt grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (17,0 %).

Sverige exporterar främst till Norge, Tyskland  och USA och importerar mest från Tyskland, Norge och Nederländerna.

Sverige i EU

Europaparlamentet

Sverige har 20 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Sverige

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Sveriges regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Sveriges ordförandeskap:

Januari–juni 2001 | juli–december 2009

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Sveriges ledamot i EU-kommissionen är Cecilia Malmström, som ansvarar för handelsfrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Sverige

Ekonomiska och sociala kommittén

Sverige har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Sverige har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Sverige för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Sveriges ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Sverige med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Sverige och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Sverige: 1,468 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,32 %
  • Sveriges EU-avgift: 3,513 miljarder EUR
  • Sveriges EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,77 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Sverige

Sveriges bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Sverige.

Praktisk information

Back to top