Evropska unija

Švedska

Pregled

Glavno mesto: 

Stockholm

Površina: 

438 574 km2

Prebivalstvo: 

9 851 017 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

1,9 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

462,417 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

švedščina

Politična ureditev: 

 parlamentarna ustavna monarhija

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

 20

Valuta: 

 švedska krona SEK

Schengen area member: 

 Da, članica schengenskega območja od 25. marec 2001.

Država članica EU od: 

 1. januarja 1995

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Švedsko predsedovanje Svetu EU

Švedska ima med vsemi nordijskimi državami največ prebivalcev in je po površini tretja največja država v Evropski uniji. Na zahodu jo od Norveške ločujejo gore, na jugu pa jo z Dansko povezuje cestni in železniški most.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Švedske leta 2015 so bili javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (24 %), industrija (20,1 %) ter trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17 %).

Glavni izvozni partnerji Švedske so Norveška, Nemčija in ZDA, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Norveška in Nizozemska.

Švedska v EU

Evropski parlament

Iz Švedske prihaja 20 poslancev Evropskega parlamenta: več o švedskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Švedskem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki švedske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Švedsko predsedovanje Svetu EU:

jan.–jun. 2001/jul.–dec. 2009

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Švedske je Cecilia Malmström, ki je pristojna za trgovino.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Švedskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Švedska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Švedska ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Švedske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega švedskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se švedski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Švedska prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Švedska-EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva za Švedsko: 1,468 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % švedskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,32 %
  • Skupaj švedski prispevek v proračun EU: 3,513 milijarde EUR
  • Švedski prispevek v proračun EU v % švedskega BND: 0,77 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Švedskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Švedska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Švedski prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top