Uniunea Europeană

Suedia

Prezentare generală

Capitala: 

Stockholm

Suprafața: 

438 574 km2

Populația: 

9 851 017 (2016)

Populația ca procent din totalul populației UE: 

1,9 % (2016)

Produsul intern brut (PIB): 

462,417 miliarde EUR (2016)

Limba UE oficială: 

suedeză

Sistem politic: 

 monarhie constituțională parlamentară

Locuri în Parlamentul European: 

 20

Moneda: 

 coroana suedeză (SEK)

Schengen area member: 

 da - stat membru al spațiului Schengen de la 25 martie 2001

Stat membru UE de la: 

 1 ianuarie 1995

Președinția Consiliului: 

Suedia este țara cu cea mai numeroasă populație dintre țările nordice și, în același timp, a treia ca suprafață din Uniunea Europeană. La vest, Suedia este separată de Norvegia printr-un relief muntos, iar la sud este legată de Danemarca printr-un pod rutier și feroviar.

În 2015, cele mai importante sectoare ale economiei Suediei erau: administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (24,0 %); industria (20,1 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (17,0 %).

Principalii parteneri de export ai Suediei sunt Norvegia, Germania și SUA, iar cei de import sunt Germania, Norvegia și Țările de Jos.

Suedia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 20 de membri din Suedia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Suedia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului suedez participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE i-a revenit Suediei în perioadele:

ianuarie - iunie 2001 | iulie - decembrie 2009

Preşedinţia Consiliului UE

Comisia Europeană

Comisarul european nominalizat de Suedia este Cecilia Malmström. Ea are ca portofoliu comerțul.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Suedia

Comitetul Economic și Social European

Suedia are 12 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Suedia are 12 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Suedia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Suediei - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Suedia și UE (2015):

  • Cheltuielile UE în Suedia: 1,468 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Suedia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 0,32 %
  • Contribuția Suediei la bugetul UE: 3,513 miliarde EUR
  • Contribuția Suediei la bugetul UE, ca procent din VNB: 0,77 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Suedia

Sumele cu care contribuie Suedia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Suedia.

Informații practice

Back to top