Uniunea Europeană

Suedia

Prezentare generală

Drapelul Suediei

Sistem politic

Suedia este o monarhie constituțională și democrație parlamentară cu un șef de guvern (primul ministru) și un șef de stat (președintele). Guvernul deține puterea executivă. Puterea legislativă aparține parlamentului unicameral. Suedia este un stat unitar, împărțit în 20 de județe și 290 de municipalități. Localizare pe harta UE

Comerț și economie

În 2016, cele mai importante sectoare ale economiei Suediei erau: administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (21,5 %); industria (19,9 %) și comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile, serviciile de cazare și alimentație publică (17,9 %).

59 % din exporturile Suediei se efectuează în UE (Germania 11 %, Danemarca și Finlanda câte 7 %). În afara UE, 10 % din exporturi se realizează către Norvegia și 7 % către Statele Unite.

Importurile Suediei provin în proporție de 71 % din celelalte state membre ale UE (Germania 19 %, Țările de Jos 8 % și Danemarca 8 %). Printre importurile din afara UE, se remarcă cele din Norvegia (8 %) și din China (6 %).

Suedia și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 20 de membri din Suedia. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Suedia

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului suedez participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE i-a revenit Suediei în perioadele:

ianuarie - iunie 2001 | iulie - decembrie 2009 |

Președinția Consiliului UE

Următorul link vă direcționează către un site externPreședinția actuală a Consiliului UE

Comisia Europeană

În echipa comisarilor europeni, comisarul nominalizat de Suedia este Cecilia Malmström. Ea are ca portofoliu comerțul.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.

Reprezentanța Comisiei în Suedia

Comitetul Economic și Social European

Suedia are 12 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul European al Regiunilor

Suedia are 12 reprezentanți în Comitetul European al Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism consultativ este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Suedia și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Suediei – principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Suedia și UE (2016):

  • Cheltuielile UE în Suedia: 1,712 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Suedia, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 0,36 %
  • Contribuția Suediei la bugetul UE: 3,313 miliarde EUR
  • Contribuția Suediei la bugetul UE, ca procent din VNB-ul său: 0,71 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Suedia

Sumele cu care contribuie Suedia la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, granturi pentru cercetători, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Suedia.

Back to top