Europese Unie

Zweden

Zweden

In het kort

Vlag van Zweden

Staatsbestel

Zweden is een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie met een regeringsleider (de premier) en een staatshoofd (de koning). De regering heeft de uitvoerende macht. De wetgevende macht berust bij het parlement, dat uit één kamer bestaat. Zweden is een eenheidsstaat die verdeeld is in 20 provincies en 290 gemeenten.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Zweedse economie waren in 2018 overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (21,5%), industrie (19,2%), en groot- en detailhandel, vervoer en horeca (17,7%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 59% van de uitvoer (Duitsland 11%, Denemarken en Finland elk 7%), 11% naar Noorwegen en 7% naar de VS.

70% van de invoer in Zweden kwam uit EU-landen (Duitsland 18%, Nederland 9% en Denemarken 7%). 8% kwam uit Noorwegen en 5% uit China.

Zweden in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 21 Zweedse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Zweden

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Zweedse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Zweden:

januari-juni 2001 | juli-december 2009

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU (externe website)

Europese Commissie

Zweden heeft Cecilia Malmström aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor handel.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Zweden

Europees Economisch en Sociaal Comité

Zweden heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Zweden heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Zweden houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Zweedse "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Zweden?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Zweden in 2017:

  • Totale bestedingen van de EU in Zweden: 1,508 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Zweedse bruto nationaal inkomen (bni): 0,31%
  • Totale Zweedse bijdrage aan de EU-begroting: 2.629 miljard euro
  • Zweedse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,54%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Zweden

Het geld dat Zweden bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Zweden

Back to top