Europese Unie

Zweden

In het kort

Hoofdstad: 

Stockholm

Oppervlakte: 

438 574 km2

Bevolking: 

9 851 017 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

1,9 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

462,417 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Zweeds

Staatsbestel: 

parlementaire constitutionele monarchie

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

 20

Munteenheid: 

 Zweedse kroon (SEK)

Schengen area member: 

 Ja, Zweden maakt deel uit van het Schengengebied sinds 25 maart 2001.

EU-lidstaat sinds: 

 1995

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Zweden

Van de Scandinavische landen heeft Zweden de grootste bevolking. Qua oppervlakte is het het derde grootste land van de Europese Unie. In het westen vormt het Scandinavisch hoogland een natuurlijke grens met Noorwegen. In het zuiden is Zweden via een auto/spoorbrug verbonden met Denemarken.

De belangrijkste sectoren van de Zweedse economie waren in 2015 overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (24 %), industrie (20,1 %) en groot- en detailhandel, vervoer en horeca (17 %).

Zweden exporteert vooral naar Noorwegen, Duitsland en de VS, en importeert vooral uit Duitsland, Noorwegen en Nederland.

Zweden in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement telt 20 Zweedse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Zweden

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Zweedse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Zweden:

januari- juni 2001 | juli- december 2009

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Zweden heeft Cecilia Malmström aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor handel.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Zweden

Europees Economisch en Sociaal Comité

Zweden heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Zweden heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Zweden houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Zweedse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Zweden?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Zweden in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Zweden: 1,468 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Zweedse bruto nationaal inkomen (bni): 0,32 %
  • Totale Zweedse bijdrage aan de EU-begroting: 3,513 miljard EUR
  • Zweedse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,77 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Zweden

Het geld dat Zweden bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Zweden.

Praktische informatie

Back to top