Unjoni Ewropea

L-Iżvezja

L-Iżvezja

Ħarsa ġenerali

Il-bandiera tal-Iżvezja

Is-sistema politika

L-Iżvezja hija monarkija kostituzzjonali u demokrazija parlamentari b’kap tal-gvern - il-prim ministru - u kap tal-istat - il-monarka. Il-gvern jeżerċita s-setgħa eżekuttiva. Is-setgħa leġiżlattiva hija f’idejn il-parlament unikamerali. L-Iżvezja hija stat unitarju, maqsum f’20 kontea u 290 muniċipalità.

Il-pożizzjoni fuq il-mappa tal-UE

Il-kummerċ u l-ekonomija

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Iżvezja fl-2018 kienu l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (21.5%), l-industrija (19.2%) u l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (17.7%).

Il-kummerċ fi ħdan l-UE jammonta għal 59% tal-esportazzjonijiet tal-Iżvezja (il-Ġermanja 11%, id-Danimarka u l-Finlandja 7% t-tnejn li huma), filwaqt li barra mill-UE 11% jmorru fin-Norveġja u 7% fl-Istati Uniti.

F’termini ta’ importazzjonijiet, 70% jiġu minn Stati Membri tal-UE (il-Ġermanja 18%, in-Netherlands 9% u d-Danimarka 7%), filwaqt li barra mill-UE 8% jiġu min-Norveġja u 5% miċ-Ċina.

L-Iżvezja fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 21 membru fil-Parlament Ewropew mill-Iżvezja. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fl-Iżvezja

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom regolarment rappreżentanti tal-gvern Żvediż, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala president (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li jinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Żvediżi:

Jan-Ġun 2001 | Lul-Diċ 2009

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternIl-presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat mill-Iżvezja għall-Kummissjoni Ewropea hi Ylva Johansso, li hi responsabbli għall-Affarijiet Interni.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fl-Iżvezja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-Iżvezja għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Dan il-korp konsultattiv – li jirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – huwa kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex ikun hemm idea aħjar tal-bidliet possibbli tas-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

L-Iżvezja għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tar-rappreżentanti reġjonali u lokali tal-UE. Dan il-korp konsultattiv jiġi kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex jiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-rappreżentanza permanenti għall-UE

L-Iżvezja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“ambaxxata għall-UE” tal-Iżvezja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Il-Baġits u l-Finanzjament

Kemm tħallas u tirċievi l-Iżvezja?

L-ammont li jħallas kull pajjiż tal-UE fil-baġit tal-UE huwa kkalkulat b’mod ġust, skont il-mezzi. The larger your country's economy, the more it pays – and vice versa.

L-għan tal-baġit tal-UE mhuwiex li jipprova jqassam mill-ġdid il-ġid, iżda pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej b’mod ġenerali.

Ċifri tal-2018 għall-Iżvezja:

  • Nefqa totali tal-UE fl-Iżvezja – € 1.814-il biljun
    (ekwivalenti għal 0.38% tal-ekonomija Żvediża)
  • Kontribuzzjoni totali għall-baġit tal-UE – € 3.303 biljun
    (ekwivalenti għal 0.70% tal-ekonomija Żvediża)

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Il-proġetti ffinanzjati mill-UE fl-Iżvezja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE mill-Iżvezja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif l-Iżvezja tibbenefika mill-finanzjament tal-UE.

Back to top