Europos Sąjunga

Švedija

Švedija

Apžvalga

Švedijos vėliava

Politinė sistema

Švedija yra konstitucinė monarchija ir parlamentinė demokratija, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – monarchas. Vyriausybė turi vykdomosios valdžios įgaliojimus. Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso vienų rūmų parlamentui. Švedija yra unitarinė valstybė, suskirstyta į 20 apskričių ir 290 savivaldybių.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

2016 m. svarbiausi Švedijos ekonomikos sektoriai buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (21,5 %), pramonė (19,9 %) ir didmeninė bei mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos (17,9 %).

59 % Švedijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 11 %, Daniją ir Suomiją – po 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Norvegiją (10 %) ir Jungtines Amerikos Valstijas (7 %).

71 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 19 %, Nyderlandų – 8 %, Danijos – 8 %), o už ES ribų – 8 % iš Norvegijos ir 6 % iš Kinijos.

Švedija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Švedijai atstovauja 20 narių. Švedijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Švedijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Švedijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Švedijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2001 m. sausis–birželis | 2009 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainęšiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Švedijos deleguota Europos Komisijos narė yra Cecilia Malmström, atsakinga už prekybą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Švedijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Švedijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Švedijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Švedija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Švedijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Švedija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius

2017 m. Švedijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Švedijoje: 1,508 mlrd. eurų
  • Bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro visos ES išlaidos Švedijoje: 0,31 %
  • Visas Švedijos įnašas į ES biudžetą: 2.629 mlrd. eurų
  • Švedijos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) dalis, kurią sudaro jos įnašas į ES biudžetą: 0,54 %

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Švedijoje

Švedijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Švedijai.

Back to top