European Union website, the official EU website

Švedija

Apžvalga: 

Švedija yra didžiausia pagal gyventojų skaičių Šiaurės šalis ir trečia pagal plotą šalis Europos Sąjungoje. Vakaruose Švediją nuo Norvegijos skiria kalnai, o pietuose su Danija jungia automobilių ir geležinkelio tiltas.

Svarbiausi Švedijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (24,0 %), pramonė (20,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (17,0 %).

Pagrindinės Švedijos eksporto partnerės yra Norvegija, Vokietija ir JAV, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Norvegija ir Nyderlandai.

Sostinė: 

Stokholmas

Plotas: 

438 574 km2

Gyventojų sk.: 

9 747 355 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

1,9 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

444,235 milijardo EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

švedų

Politinė sistema: 

parlamentinė konstitucinė monarchija

ES valstybė narė nuo: 

 1995 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

 20

Valiuta: 

 Švedijos krona (SEK)

Ar priklauso Šengeno erdvei?: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2001 m. kovo 25 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

 Švedija rotacijos tvarka pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai 2 kartus – 2001 m. ir 2009 m.

Švedija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Švedijai atstovauja 20 narių.

Europos Parlamento biuras Švedijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Švedijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Švedijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2001 m. sausio–birželio mėn. | 2009 m. liepos–gruodžio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį.

Europos Komisija

Švedijos deleguota Europos Komisijos narė yra Cecilia Malmström, atsakinga už prekybą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Švedijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Švedijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Švedijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Švedija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Švedijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Švedija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Švedijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Švedijoje – 1,468 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Švedijoje sudaro 0,32 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Švedijos įnašas į ES biudžetą – 3,513 milijardo EUR
  • Švedijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,77 % Švedijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Švedijoje

Švedijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Švedijai.

Praktinė informacija