Europos Sąjunga

Švedija

Apžvalga

Sostinė: 

Stokholmas

Plotas: 

438 574 km2

Gyventojų sk.: 

9 851 017 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

1,9 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

462,417 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

švedų

Politinė sistema: 

parlamentinė konstitucinė monarchija

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

 20

Valiuta: 

 Švedijos krona (SEK)

Schengen area member: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2001 m. kovo 25 d.

ES valstybė narė nuo: 

 1995 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Švedijos pirmininkavimo Tarybai datos

Švedija yra didžiausia pagal gyventojų skaičių Šiaurės šalis ir trečia pagal plotą šalis Europos Sąjungoje. Vakaruose Švediją nuo Norvegijos skiria kalnai, o pietuose su Danija jungia automobilių ir geležinkelio tiltas.

Svarbiausi Švedijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (24,0 %), pramonė (20,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (17,0 %).

Pagrindinės Švedijos eksporto partnerės yra Norvegija, Vokietija ir JAV, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Norvegija ir Nyderlandai.

Švedija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Švedijai atstovauja 20 narių.

Europos Parlamento biuras Švedijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Švedijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Švedijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2001 m. sausio–birželio mėn. | 2009 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Švedijos deleguota Europos Komisijos narė yra Cecilia Malmström, atsakinga už prekybą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Švedijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Švedijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Švedijai atstovauja 12 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Švedija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Švedijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Švedija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Švedijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Švedijoje – 1,468 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Švedijoje sudaro 0,32 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Švedijos įnašas į ES biudžetą – 3,513 milijardo EUR
  • Švedijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,77 % Švedijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Švedijoje

Švedijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Švedijai.

Praktinė informacija

Back to top