Európai Unió

Svédország

Áttekintés

Főváros: 

Stockholm

Terület: 

438 574 km2

Népesség: 

9 851 017 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

1,9 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

462,417 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

svéd

Államforma, politikai rendszer: 

 alkotmányos parlamentáris monarchia

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

 20

Pénznem: 

 svéd korona (SEK)

Schengen area member: 

 Svédország 2001. március 25. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

 1995. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A svéd soros elnökség időszakai

Svédország a legnépesebb skandináv állam, egyben az Európai Unió harmadik legnagyobb területű tagállama. Nyugaton a Skandináv-hegység választja el Norvégiától, délen pedig egy közúti-vasúti híd köti össze Dániával.

2015-ben a svéd gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (24%), az ipar (20,1%), valamint a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás és a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (17%).

Svédország elsősorban Norvégiába, Németországba és az Egyesült Államokba exportál árut, a behozatal tekintetében pedig Németország, Norvégia és Hollandia a fő kereskedelmi partnere.

Svédország az EU-ban

Európai Parlament

Svédország 20 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Svédország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Svédországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a svéd kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A svéd soros elnökség időszakai:

2001. január–június, 2009. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság svéd tagja Cecilia Malmström, aki a kereskedelempolitikáért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Svédországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Svédországnak 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Svédországnak 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Svédország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Svédország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Svédország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Svédországban: 1,468 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a svéd bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,32 %
  • Svédország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 3,513 milliárd EUR
  • Svédországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a svéd GNI-hez viszonyítva: 0,77 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Svédországban

A tagállamok, így a Svédország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Svédország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top