Europska unija

Švedska

Pregled

Glavni grad: 

Stockholm

Površina: 

438 574 km2

Broj stanovnika: 

9 851 017 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

1,9 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

462,417 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

švedski

Politički sustav: 

parlamentarna ustavna monarhija

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

 20

Valuta: 

 švedska kruna (SEK)

Schengen area member: 

 Da, pripada schengenskom prostoru od 25. ožujka 2001.

Datum pristupanja EU-u: 

 1. siječnja 1995.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi švedskog predsjedanja

Švedska od svih nordijskih zemalja ima najveći broj stanovnika, a površinom je treća po veličini u Europskoj uniji. Švedska je na zapadu od Norveške odijeljena planinskim lancem, a na jugu je cestovnim i željezničkim mostom spojena sa Danskom.

Najvažniji sektori švedskoga gospodarstva u 2015. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (24,0 %), industrija (20,1 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet i usluge smještaja i prehrane (17,0 %).

Najvažniji izvozni partneri Švedske jesu Norveška, Njemačka i SAD, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Norveška i Nizozemska.

Švedska u Europskoj uniji

Europski parlament

Švedska ima 20 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Švedskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici švedske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi švedskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2001. | srpanj – prosinac 2009.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Cecilia Malmström povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Švedska, a zadužena je za trgovinu.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Švedskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Švedska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Švedska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Švedska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća švedskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Švedska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Švedske i EU-a u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Švedskoj: 1,468 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Švedskoj izražena kao postotak švedskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,32 %
  • ukupni doprinos Švedske proračunu EU-a: 3,513 milijardi EUR
  • doprinos Švedske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,77 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Švedskoj financira EU

Novcem koji Švedska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Švedsku.

Praktične informacije

Back to top