European Union website, the official EU website

Ruotsi

Perustiedot: 

Ruotsi on asukasluvultaan suurin pohjoismaa ja pinta-alaltaan kolmanneksi suurin EU-maa. Lännessä tunturi- ja vuorijonot muodostavat rajan Norjan kanssa ja koillisessa Tornionjoki erottaa Ruotsin Suomesta. Tanskaan on nykyisin Ruotsista maantie- ja rautatiesiltayhteys.

Ruotsin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (24,0 %), teollisuus (20,1 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (17,0 %).

Ruotsin tärkeimmät vientimaat ovat Norja, Saksa ja Yhdysvallat ja tuontimaat Saksa, Norja ja Alankomaat.

Pääkaupunki: 

Tukholma

Pinta-ala: 

438 574 km2

Väkiluku: 

9 747 355 (2015)

Osuus EUn väkiluvusta: 

1,9 % (2015)

Bruttokansantuote (BKT): 

444,235 miljardia EUR (2015)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

ruotsi

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen, perustuslaillinen monarkia

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1995

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

20

Rahayksikkö: 

Ruotsin kruunu (SEK)

Schengen-jäsenyys: 

Kyllä, Ruotsi on kuulunut Schengen-alueeseen 25.3.2001 alkaen.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Ruotsi on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana 2 kertaa, vuosina 2001 ja 2009.

Ruotsi EU:ssa

Euroopan parlamentti

Ruotsilla on 20 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Ruotsin-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Ruotsin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Ruotsin puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 2001 | heinäkuu–joulukuu 2009

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta.

Euroopan komissio

Ruotsista Euroopan komission jäseneksi on valittu Cecilia Malmström, jonka vastuualueena on kauppapolitiikka.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Ruotsin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Ruotsilla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Ruotsilla on 12 edustajaa alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Ruotsi pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Ruotsi antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Ruotsin osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015:

  • EU-rahoitus Ruotsissa: 1,468 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Ruotsin bruttokansantuloon: 0,32 %
  • Ruotsin maksut EU:n talousarvioon: 3,513 miljardia EUR
  • Ruotsin EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,77 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Ruotsissa

Ruotsin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Ruotsissa).

Käytännön tietoa