Euroopan Unioni

Ruotsi

Ruotsi

Perustiedot

Ruotsin lippu

Valtiomuoto

Ruotsi on parlamentaarinen demokratia ja perustuslaillinen monarkia, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä kuningas tai kuningatar. Toimeenpanovalta on hallituksella. Lakiasäätävänä elimenä on yksikamarinen parlamentti. Ruotsi on yhtenäisvaltio ja jakautuu 20 maakuntaan ja 290 kuntaan.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Ruotsin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2018 julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (21,5 %), teollisuus (19,2 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (17,7 %).

Ruotsin viennistä 59 % on EU:n sisäistä (Saksa 11 %, Tanska 7 % ja Suomi 7 %); 11 % viennistä suuntautuu Norjaan ja 7 % Yhdysvaltoihin.

Tuonnista puolestaan 70 % tulee muista EU-maista (Saksa 18 %, Alankomaat 9 % ja Tanska 7 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Norja (8 %) ja Kiina (5 %).

Ruotsi EU:ssa

Euroopan parlamentti

Ruotsilla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Ruotsin-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Ruotsin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Ruotsin puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2001 | heinäkuu–joulukuu 2009

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Linkki ulkoiselle verkkosivustolle (linkki vie ulkoiselle sivustolle)

Euroopan komissio

Ruotsista Euroopan komission jäseneksi on valittu Cecilia Malmström, jonka vastuualueena on kauppa.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Ruotsin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Ruotsilla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Ruotsilla on 12 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Ruotsi pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Ruotsi antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Ruotsin osuus EU-rahoituksesta vuonna 2017:

  • Ruotsin saama EU-rahoitus: 1,508 miljardia euroa
  • Ruotsin saama EU-rahoitus suhteessa maan bruttokansantuloon (BKTL): 0,31 %
  • Ruotsin maksut EU:n talousarvioon: 2,629 miljardia euroa
  • Ruotsin EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,54 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Ruotsissa

Ruotsin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Ruotsissa)

Back to top