Euroopa Liit

Rootsi

Ülevaade

Pealinn: 

Stockholm

Pindala: 

438 574 km2

Rahvaarv: 

9 851 017 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

1,9 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

462,417 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

rootsi

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia

Kohti Euroopa Parlamendis: 

 20

Rahaühik: 

 Rootsi kroon (SEK)

Schengen area member: 

 Jah, Rootsi on Schengeni ala liige alates 25. märts 2001.

ELi liikmesriik alates: 

 1. jaanuar 1995

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Rootsi eesistumisperioodid

Rootsi on Põhjamaade hulgas suurima elanike arvuga riik ja pindalalt kolmas riik Euroopa Liidus. Läänes moodustavad mäed piiri Norraga ning lõunas on ta maantee- ja raudteesilla kaudu ühendatud Taaniga.

Rootsi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (24,0 %), tööstus (20,1 %) ning hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (17,0 %).

Rootsi peamised ekspordipartnerid on Norra, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid ning peamised impordipartnerid on Saksamaa, Norra ja Madalmaad.

Rootsi ELis

Euroopa Parlament

Rootsist on Euroopa Parlamenti valitud 20 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Rootsis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Rootsi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Rootsi eesistumisperioodid:

jaanuar–juuni 2001 | juuli–detsember 2009

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Rootsi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Cecilia Malmström, kelle vastutusalaks on kaubandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Rootsis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Rootsil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Rootsil on Euroopa Regioonide Komitees 12 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Rootsi suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Rootsi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Rootsi rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Rootsi rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Rootsis: 1,468 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Rootsi kogurahvatulust: 0,32 %
  • Rootsi kogupanus ELi eelarvesse: 3,513 miljardit EUR
  • Rootsi poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust: 0,77 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Rootsis

Rahalised vahendid, mida Rootsi maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Rootsi ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top