Euroopa Liit

Rootsi

Rootsi

Ülevaade

Rootsi lipp

Poliitiline süsteem

Rootsi on konstitutsioonilise monarhia ja parlamentaarse demokraatiaga riik, mille valitsusjuht on peaminister ja riigipea monarh. Täidesaatvat võimu teostab valitsus. Seadusandlik võim kuulub ühekojalisele parlamendile. Rootsi on unitaarriik, mis koosneb 20 maakonnast ja 290 vallast.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Rootsi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (21,5%), tööstus (19,9%) ning hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (17,9%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Rootsi ekspordist 59% (Saksamaa 11%, Taani 7% ja Soome 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 10% Norrasse ja 7% Ameerika Ühendriikidesse.

71% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 19%, Madalmaad 8% ja Taani 8%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 8% Norrast ja 6% Hiinast.

Rootsi ELis

Euroopa Parlament

Rootsist on Euroopa Parlamenti valitud 20 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Rootsis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Rootsi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Rootsi eesistumisperioodid:

jaanuar–juuni 2001 | juuli–detsember 2009

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Rootsi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Cecilia Malmström, kelle vastutusalaks on kaubandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Rootsis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Rootsil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Rootsil on Regioonide Komitees 12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Rootsi suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Rootsi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Rootsi rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Rootsi rahaliste vahendite jaotus ELis 2017. aastal:

  • ELi kogukulud Rootsis: 1,508 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Rootsi kogurahvatulus: 0,31%
  • Rootsi kogupanus ELi eelarvesse: 2,629 miljardit eurot
  • Rootsi poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust: 0,54%

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Rootsis

Rahalised vahendid, mida Rootsi maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Rootsile kasulikud on.

Back to top