Den Europæiske Union

Sverige

Sverige

Oversigt

Det svenske flag

Politisk system

Sverige er et konstitutionelt monarki og et parlamentarisk demokrati med en regeringschef – statsministeren – og et statsoverhoved – kongen. Regeringen har den udøvende magt, og landets etkammerparlament har den lovgivende magt. Sverige er en enhedsstat, der er inddelt i 20 amter og 290 kommuner.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den svenske økonomi i 2018 var offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (21,5 %), industri (19,2 %) samt engros- og detailhandel, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (17,7 %).

59 % af Sveriges eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 11 %, Danmark: 7 % og Finland: 7 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Norge (11 %) og USA (7 %).

For importens vedkommende stammer 70 % fra andre EU-lande (Tyskland: 18 %, Nederlandene: 9 % og Danmark: 7 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Norge (8 %) og Kina (5 %).

Sverige i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 svenske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Sverige

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den svenske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for svenske formandskaber:

Januar-juni 2001 | Juli-december 2009

Formandskabet for EU-Rådet

Følgende link leder til et eksternt websitedet nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Sverige har udpeget Ylva Johansson som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for indre anliggender.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Sverige

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Sverige har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Sverige har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Sverige kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en svensk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Sverige?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.

EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Tal for 2018 for Sverige:

  • EU's samlede udgifter i Sverige: 1,814 milliarder euro
    (svarer til 0,38 % af Sveriges økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 3,303 milliarder euro
    (svarer til 0,70 % Sveriges økonomi)

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Sverige

De penge, som Sverige betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Sverige drager fordel af EU-finansiering.

Back to top