Evropská unie

Švédsko

Přehled

Hlavní město: 

Stockholm

Rozloha: 

438 574 km2

Počet obyvatel: 

9 851 017 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

1,9 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

462,417 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

švédština

Politický systém: 

parlamentní konstituční monarchie

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

 20

Měna: 

 švédská koruna (SEK)

Schengen area member: 

 Ano, součástí schengenského prostoru je od 25. března 2001.

Vstup do EU: 

 1. ledna 1995

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období švédského předsednictví

Švédsko má největší počet obyvatel ze severských zemí a je třetí největší zemí Evropské unie, pokud jde o rozlohu. Západní hranici s Norskem tvoří Skandinávské pohoří. S Dánskem na jihu je Švédsko spojeno silničním a železničním mostem.

Nejdůležitějšími odvětvími švédského hospodářství byly v roce 2015 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (24,0 %), průmysl (20,1 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava a ubytovací a stravovací služby (17,0 %).

Hlavními vývozními trhy Švédska jsou Norsko, Německo a Spojené státy. Švédsko nejvíce dováží z Německa, Norska a Nizozemska.

Švédsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 20 švédských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Švédsku     

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci švédského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období švédského předsednictví:

leden–červen 2001 | červen–prosinec 2009

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Švédsko nominovalo Cecilii Malmströmovou, která je odpovědná za obchod.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise ve Švédsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Švédsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Švédsko má 12 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Švédsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby švédské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Švédsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Švédska a naopak (2015):

  • Výdaje EU ve Švédsku celkem: 1,468 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl švédského hrubého národního důchodu (HND): 0,32 %
  • Švédský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 3,513 miliardy EUR
  • Švédský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % švédského HND: 0,77 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované ve Švédsku

Příspěvek Švédska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných ve Švédsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace

Back to top