Европейски съюз

Швеция

Преглед

Столица: 

Стокхолм

Площ: 

438 574 км2

Население: 

9 851 017 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

1,9 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

462,417 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

шведски

Политическа система: 

парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 

 1 януари 1995 г.

Места в Европейския парламент: 

 20

Валута: 

 Шведска крона (SEK)

Член на Шенгенското пространство: 

 Да, член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Председателство на Съвета: 

Швеция има най-голямо население сред скандинавските страни и е на трето място по площ в Европейския съюз. На запад Швеция е отделена от Норвегия с планини, а на юг е свързана с комбиниран автомобилен и железопътен мост с Дания.

Най-важните сектори на шведската икономика през 2015 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (24%), промишлеността (20,1%) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17%).

Швеция изнася най-много стоки за Норвегия, Германия и САЩ, а най-много внася от Германия, Норвегия и Нидерландия.

Швеция в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 20 членове от Швеция. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Швеция

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на шведското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на шведските председателства:

януари — юни 2001 г. юли — декември 2009 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Швеция комисар в Европейската комисия е Сесилия Малмстрьом, която отговаря за търговията.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Швеция

Европейски икономически и социален комитет

Швеция има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Швеция има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Швеция поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Швеция в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Швеция?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Швеция с ЕС през 2015 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,468 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Швеция: 0,32 %
  • Обща вноска на Швеция в бюджета на ЕС: 3,513 милиарда EUR
  • Вноска на Швеция в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,77 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Швеция

Средствата, които Швеция внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Швеция се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация