Europeiska Unionen

Spanien

Spanien

Översikt

Spaniens flagga

Statsskick

Spanien är en parlamentarisk demokrati och en konstitutionell monarki med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – kungen. Den verkställande makten utövas av ministerrådet som leds av premiärministern. Spanien är en enhetsstat bestående av 17 autonoma regioner och 2 autonoma städer med varierande grad av självbestämmande.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2018 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (23,9 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,0 %) och industri (17,7 %).

Handeln inom EU står för 66 % av Spaniens export (Frankrike 15 %, Tyskland 11 % och Italien 8 %), medan 4 % går till USA och 3 % till Marocko.

Av importen kommer 58 % från EU-länderna (Tyskland 14 %, Frankrike 12 % och Italien 7 %), medan 7 % kommer från Kina och 3 % från USA.

Spanien i EU

Europaparlamentet

Spanien har 59 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Spanien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Spaniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Spaniens ordförandeskap:

Januari–juni 1989 | Juli–december 1995 | Januari–juni 2002 | Januari–juni 2010

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Spaniens ledamot i EU-kommissionen är Miguel Arias Cañete, som ansvarar för klimat- och energifrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Spanien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Spanien har 21 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslagen.

Europeiska regionkommittén

Spanien har 21 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Spanien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Spaniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Spanien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Spanien och EU-budgeten 2017:

  • EU-bidrag till Spanien: 9,664 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,83 %
  • Spaniens EU-avgift: 8,080 miljarder euro
  • EU-avgiften i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,69 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Spanien

Spaniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Spanien

Back to top