Europeiska Unionen

Spanien

Översikt

Huvudstad: 

Madrid

Yta: 

505 944 km2

Folkmängd: 

46 445 828 (2016) 

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

9,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

1,114 biljoner EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Spanska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

 54

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

EU-medlem sedan: 

 1 januari 1986

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Spaniens ordförandeskap

Det spanska fastlandet ligger på Iberiska halvön och domineras till stor del av högplatåer och bergskedjor som Pyrenéerna och Sierra Nevada. I norr gränsar landet till Frankrike och Andorra, och i väster till Portugal. Till Spanien hör också ögruppen Balearerna i Medelhavet, Kanarieöarna i Atlanten och två spanska enklaver vid Nordafrikas kust: Ceuta och Melilla.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (24,5 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,7 %) och industri (17,0 %).

Spanien exporterar främst till Frankrike, Tyskland och Storbritannien och importerar mest från Tyskland, Frankrike och Kina.

Spanien i EU

Europaparlamentet

Spanien har 54 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Spanien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Spaniens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Spaniens ordförandeskap:

Jan–juni 1989 | juli–dec 1995 | jan–juni 2002 | jan–juni 2010

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Spaniens ledamot i EU-kommissionen är Miguel Arias Cañete, som ansvarar för klimat- och energifrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Spanien

Ekonomiska och sociala kommittén

Spanien har 21 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Spanien har 20 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Spanien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Spaniens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Spanien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Spanien och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Spanien: 13,696 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,27 %
  • Spaniens EU-avgift: 8,772 miljarder EUR
  • Spaniens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,81 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Spanien

Spaniens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Spanien.

Praktisk information

Back to top