Evropska unija

Španija

Španija

Pregled

Španska zastava

Politični sistem

Španija je parlamentarna demokracija in ustavna monarhija s predsednikom vlade in monarhom na čelu države. Svetu ministrov, ki je izvršilna oblast, predseduje predsednik vlade. Španija je enotna država, ki jo sestavlja 17 avtonomnih skupnosti in 2 avtonomni mesti z različnimi stopnjami avtonomije.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Španije leta 2018 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (23,9 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (18,0 %) ter industrija (17,7 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 66 % celotnega španskega izvoza (Francija 15 %, Nemčija 11 %, Italija 8 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 4 % in v Maroko 3 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 58 % (Nemčija 14 %, Francija 12 %, Italija 7 %), zunaj EU je znašal uvoz s Kitajske 7 % in iz ZDA 3 %.

Španija v EU

Evropski parlament

Iz Španije prihaja 59 poslancev Evropskega parlamenta: več o španskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Španiji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki španske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Špansko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1989 | jul–dec 1995 | jan–jun 2002 | jan–jun 2010

Predsedovanje Svetu EU

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Španije je Miguel Arias Cañete, ki je pristojen za podnebne ukrepe in energijo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Španiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Španija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 21 predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Španija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 21 predstavnikov. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Španije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega španskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se španski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Španija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Španija–EU za leto 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Španijo: 9,664 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % španskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,83 %
  • Skupaj španski prispevek v proračun EU: 8,080 milijarde evrov
  • Španski prispevek v proračun EU v % španskega BND: 0,69 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Španiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Španija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Španiji prinesla sredstva EU.

Back to top