Evropska unija

Španija

Pregled

Glavno mesto: 

Madrid

Površina: 

505 944 km2

Prebivalstvo: 

46 445 828 (2016) 

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

9,1 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

1,114 bilijona EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

španščina

Politična ureditev: 

parlamentarna ustavna monarhija

Država članica EU od: 

1. januarja 1986

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

54

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Članica schengenskega območja: 

Da, članica schengenskega območja od 26. marec 1995.

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Špansko predsedovanje Svetu EU

Za celinski del Španije, ki leži na Pirenejskem polotoku, so značilne visoke planote in gorovja, kot so Pireneji in Sierra Nevada. Španija na severu meji na Francijo in Andoro, na zahodu pa na Portugalsko. Državi pripadajo še Balearski otoki v Sredozemskem morju in Kanarski otoki v Atlantskem oceanu ter dvoje enklav v severni Afriki: Ceuta in Melilla.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Španije leta 2015 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (24,5 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (18,7 %) ter industrija (17 %).

Glavni izvozni partnerji Španije so Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo, glavni uvozni partnerji so Nemčija, Francija in Kitajska.

Španija v EU

Evropski parlament

Iz Španije prihaja 54 poslancev Evropskega parlamenta: več o španskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Španiji

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki španske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Špansko predsedovanje Svetu EU:

jan.–jun. 1989 | jul.–dec. 1995 | jan.–jun. 2002 | jan.–jun. 2010

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Španije je Miguel Arias Cañete, ki je pristojen za podnebne ukrepe in energijo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Španiji

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Španija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 21 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Španija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 20 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Španije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega španskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se španski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Španija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Španija–EU za leto 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Španijo: 13,696 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % španskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,27 %
  • Skupaj španski prispevek v proračun EU: 8,772 milijarde EUR
  • Španski prispevek v proračun EU v % španskega BND: 0,81 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Španiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Španija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Španiji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije