Unia Europejska

Hiszpania

Informacje ogólne

Stolica: 

Madryt

Powierzchnia: 

505 944 km2

Ludność państwa: 

46 445 828 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

9,1 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

1,114 bilionów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

hiszpański

Ustrój polityczny: 

monarchia parlamentarna

W UE od: 

1 stycznia 1986 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

54

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen: 

Tak. Hiszpania jest członkiem strefy Schengen od 26 marca 1995 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty hiszpańskiej prezydencji

W krajobrazie Hiszpanii, położonej na Półwyspie Iberyjskim, dominują płaskowyże i łańcuchy górskie, takie jak Pireneje i Sierra Nevada. Północnymi sąsiadami Hiszpanii są Francja i Andora, a za zachodnią granicą leży Portugalia. Do terytorium Hiszpanii należy też archipelag Balearów na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim oraz dwie autonomiczne eksklawy w Afryce Północnej – Ceuta i Melilla.

Do najważniejszych sektorów hiszpańskiej gospodarki w 2015 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (24,5 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (18,7 %) oraz przemysł (17 %).

Główne rynki eksportowe dla hiszpańskiej gospodarki to Francja, Niemcy i Wielka Brytania, a w przypadku importu – Niemcy, Francja i Chiny.

Hiszpania w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 54 posłów z Hiszpanii. Więcej informacji o hiszpańskich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Hiszpanii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele hiszpańskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty hiszpańskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1989 r., lipiec–grudzień 1995 r., styczeń–czerwiec 2002 r., styczeń–czerwiec 2010 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Hiszpańskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Miguel Arias Cañete, który odpowiada za politykę klimatyczną i energetyczną.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Hiszpanii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Hiszpania ma 21 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Hiszpania ma 20 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Hiszpania utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Hiszpanii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Hiszpania wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Hiszpania a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Hiszpanii: 13,696 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % hiszpańskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 1,27 %
  • Łączny wkład Hiszpanii do budżetu UE: 8,772 miliardów EUR
  • Wkład Hiszpanii do budżetu UE jako % hiszpańskiego DNB: 0,81 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Hiszpanii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Hiszpanię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Hiszpania się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Hiszpania – informacje praktyczne