Europese Unie

Spanje

In het kort

Hoofdstad: 

Madrid

Oppervlakte: 

505 944 km2

Bevolking: 

46 445 828 (2016) 

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

9,1 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

1,114 biljoen EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Spaans

Staatsbestel: 

Parlementaire constitutionele monarchie

EU-lidstaat sinds: 

 1 januari 1986

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

54

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengenland: 

Ja, Spanje maakt deel uit van het Schengengebied sinds 26 maart 1995.

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Spanje

Hoogvlakten en bergketens zoals de Pyreneeën en de Sierra Nevada domineren het vasteland van Spanje, dat deel uit maakt van het Iberisch schiereiland. In het noorden grenst het land aan Frankrijk en Andorra, in het westen aan Portugal. Bij Spanje horen ook de Balearen in de Middellandse Zee, de Canarische eilanden in de Atlantische Oceaan en twee autonome exclaves in Noord-Afrika: Ceuta en Melilla.

De belangrijkste sectoren van de Spaanse economie waren in 2015 de groot- en detailhandel, vervoer en horeca (24,5 %), overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (18,7 %) en industrie (17 %).

Spanje exporteert vooral naar Frankrijk, Duitsland en het VK, en importeert vooral uit Duitsland, Frankrijk en China.

Spanje in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 54 Spaanse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Spanje

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie van de vertegenwoordigers van de Spaanse regering op deze vergaderingen aanwezig is, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Spanje:

januari-juni 1989 | juli-december 1995 | januari-juni 2002 | januari-juni 2010

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Spanje heeft Miguel Arias Cañete aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor klimaatbescherming en energie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Spanje

Europees Economisch en Sociaal Comité

Spanje heeft 21 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Spanje heeft 20 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Spanje houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Spaanse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Spanje?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Spanje in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Spanje: 13,696 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Spaanse bruto nationaal inkomen (bni): 1,27 %
  • Totale Spaanse bijdrage aan de EU-begroting: 8,772 miljard EUR
  • Spaanse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,81 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Spanje

Het geld dat Spanje bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Spanje.

Praktische informatie