Unjoni Ewrope

Spanja

Ħarsa ġenerali

Kapitali: 

Madrid

Daqs ġeografiku: 

505 944 km2

Popolazzjoni: 

46 445 828 (2016) 

Popolazzjoni bħala % totali tal-popolazzjoni tal-UE: 

9.1 % (2016)

Prodott Domestiku Gross (PDG): 

EUR 1.114 triljun (2016)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: 

L-Ispanjol

Sistema Politika: 

monarkija parlamentari kostituzzjonali

Pajjiż membru tal-UE: 

l-1 ta' Jannar 1986

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 

54

Munita: 

Euro. Membru taż-żona tal-euro mill-1 ta' Jannar 1999

Membru taż-żona Schengen: 

Iva, membru taż-Żona Schengen mid-26 ta' Marzu 1995.

Presidenza tal-Kunsill: 

Dan il-link se jieħdok għal sit web esternpresidenza attwali tal-Kunsill tal-UE - Dati tal-presidenzi Spanjoli

Il-parti l-kbira ta' Spanja kontinentali hi ddominata minn plateaux għoljin u meded ta’ muntanji bħall-Pirenej u s-Sierra Nevada. Lejn it-tramuntana, il-pajjiż huwa mdawwar bi Franza u Andorra, u fil-Punent bil-Portugall. Spanja tinkludi wkoll il-Gżejjer Baleariċi fil-Mediterran, il-Gżejjer Kanarji fl-Atlantiku, u żewġ territorji mdawwrin b'pajjiż ieħor awtonomi fl-Afrika ta’ Fuq: Ceuta u Melilla.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija ta’ Spanja fl-2015 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (24.5 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (18.7 %), u l-industrija (17.0 %).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni ta' Spanja huma Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni huma l-Ġermanja, Franza u ċ-Ċina.

Spanja fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 54 membru fil-Parlament Ewropew minn Spanja. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fi Spanja

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti tal-gvern Spanjol, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Spanjoli:

Jannar-Ġunju 1989 | Lulju-Diċembru 1995 | Jannar-Ġunju 2002 | Jannar-Ġunju 2010

Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat minn Spanja għall-Kummissjoni Ewropea hu Miguel Arias Cañete, li hu responsabbli għall-Azzjoni favur il-Klima u l-Enerġija.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fi Spanja

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Spanja għandha 21 rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Spanja għandha 20 rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva ta' kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza għall-UE

Spanja tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħal “ambaxxata għall-UE” ta' Spanja, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Il-Baġits u l-Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus Spanja?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

Analiżi tal-finanzjamenti ta' Spanja mal-UE fl-2015:

  • L-infiq totali tal-UE fi Spanja – EUR 13.696 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Spanjol – 1.27 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Spanjola għall-baġit tal-UE – EUR 8.772 miljun
  • Il-kontribuzzjoni Spanjola għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.81 %

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Il-proġetti ffinanzjati mill-UE fi Spanja

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fi Spanja jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif Spanja tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Tagħrif prattiku