Eiropas Savienība

Spānija

Spānija

Īss apraksts

Spānijas karogs

Valsts iekārta

Spānija ir parlamentāra demokrātija un konstitucionāla monarhija, kurā valdību vada premjerministrs un valsts galva ir karalis. Izpildvara ir Ministru padomes rokās, to vada premjerministrs. Spānija ir unitāra valsts, ko veido 17 autonomie apgabali un 2 autonomas pilsētas ar dažāda līmeņa autonomiju.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Spānijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (23,9 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (18,0 %) un rūpniecība (17,7 %).

66 % no Spānijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Francijā 15 %, Vācijā 11 % un Itālijā 8 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (4 %) un Maroka (3 %).

58 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 14 %, no Francijas 12 % un no Itālijas 7 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (7 %) un ASV (3 %).

Spānija Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 59 deputāti no Spānijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Spānijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Spānijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Spānijas prezidentūras laikposmi:

1989. gada janvāris – jūnijs | 1995. gada jūlijs – decembris | 2002. gada janvāris – jūnijs | 2010. gada janvāris – jūnijs

ES Padomes prezidentūra

Šī saite jūs pārvirza uz ārēju tīmekļa vietni Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Spānijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Žuzeps Borels. Viņš ir Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Spānijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Spānijai ir 21 pārstāvis Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Spānijai ir 21 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Spānijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Spāniju un ES struktūrām. Tā ir kā Spānijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Spānijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.

ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības.

2018. gada dati par Spāniju:

  • ES kopējie izdevumi Spānijā — 12,270 miljardi eiro
    (t.i. 1,02 % no Spānijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 10,314 miljardi eiro
    (t.i. 0,85 % no Spānijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Spānijā

Nauda, ko Spānija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus ES valstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Spānija izmanto ES finansējumu.

Back to top